VÕITLE OMA USU EEST

Tuleb aeg, kus kogu nutmine peab lakkama. See on siis, kui Jumala rahvas tõuseb kõrgemale oma kurvastusest ja kohutavatest ettekuulutustest ning võtab tagasi oma võitluspositsiooni. Heebrea kiri Uues Testamendis laseb kaikuda Jesaja sõnadel:
„Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks.“ (Heebrealastele 12:12–13).
Olles tulnud välja nutuperioodist, on aeg asuda võitlusse!
SÜÜDISTAMINE
Mõtle sellele halvavale reaktsioonile, mida Taaveti sõjavägi omas Siklagis toimunud rüüstamiste tõttu. Peale seda, kui need võimsad mehed olid oma nutmise lõpetanud, said nad maruvihaseks ja süüdistasid Taavetit kogu selle hävingu tekkes. Nad olid nii kibestunud oma ebaõnne pärast, et hakkasid korjama kive Taaveti surnuks viskamiseks (vt kogu lugu 1 Saamueli 30:1-6).
Minu meelest on see kõik täpselt sama, mida enamus inimesi just praegu kõige maailmas toimuva suhtes teeb. Nad pöörduvad nii paremale kui vasakule, küsides: „Keda küll nendes rahutustes süüdistada? See kõik on üks suur segadus!“
LASE MINNA JA VÕITLE
Tahan julgustada igat Jeesusesse uskujat unustama selle, kuidas oleme sattunud tänasesse seisu. Unustama selle, kes vastutab ja veelgi enam – unustama kõik oma „Kui ma vaid…“ heietused. „Kui ma vaid oleks teinud seda või toda, oleks mu rahaline seis igati hea ja mu elu nii palju parem.“ Hoides kinni taolistest mõtetest, muutub te viha raevuks või mõneks muuks halvavaks ja häirivaks meelsuseks. Jumalal on hoopis teine suund igaühe teie energia kasutamiseks. Tema Sõna ütleb: „Nüüd on aeg võidelda oma usu eest!“