PÜHA VAIMU ÕPETAMISTEENISTUS - Jim Cymbala

Nii nagu iga jumalasulane täna, kasutas ka Jeesus oma kuulutustööks oma häält. Ja nii nagu iga kogudus täna, kes kuuleb jutlust, kasutasid ka jüngrid Jeesuse sõnade kuulmiseks oma kõrvu ning meelt, millega kogu kuuldut seedida. Jumala tõde aga erineb igasugusest matemaatikast ja teaduse seadustest. Seda saab mõista ja oma ellu rakendada vaid siis, kui see saab ilmutatud meie kõige sügavamasse olemusse – sinna, kus elumuutev vägi tegutseb (vt Matteuse 13:18-23).
TÜHIPALJAD FAKTID AJURAKKUDES
Jumalikul raamatul peab olema jumalik õpetaja, et selle sõnum saaks meile elavaks vaimsel tasandil. Vastasel korral muutub see sõnum vaid faktideks, mis jäävad me ajurakkudesse pidama. See, et Jeesus sündis Petlemmas, on fakt. Selleks aga, et mõista Immaanueli aulist tähendust – seda, et Jumal on meiega ja lamas seal sõimes – läheb tarvis jumalikku õpetust. Seetõttu ongi ääremiselt oluline omada Püha Vaimu kui meie õpetajat, et mõista Piiblit. Püha Vaim saab ületada kõik inimliku hääle, kuulmise ja aju piirangud, kuna Ta õpetab meid südame klassiruumis.
WAU! SEE MUUTUB ELAVAKS!
See on ka põhjus, miks olles aastaid lugenud teatud osi Piiblist, muutuvad need korraga uuesti lugedes elavaks. Me mõistame teatud kirjakohti täiesti uuel moel ja küsime endalt: „Kuidas ma küll seda varem ei näinud?“ Selles peitubki Püha Vaimu õpetamisteenistus.
Loomulikult on õpetajatel oluline roll, nii nagu apostlitel, evangelistidel, prohvetitel ja pastoritelgi. Kuid isegi, kui õpetajad annavad oma parima, saame me kõige enam Jumala Sõna poolt õnnistatud vaid siis, kui Püha Vaim meid seesmiselt õpetab.  Jumala Vaim on ustav aitama meil teha vahet õige ja vale vahel ning hoidma meid saatanlike moonutuste eest. Selleks aga, et see kõik saaks sündida, peame me omama alandlikke ja õpetatavaid südameid.

Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.