VÕITLE EDASI!


Iga uskliku ees seisab väljakutse püsida Jumala Sõnas seni, kuni Püha Vaim muudab Jumala tõotused ta jaoks isiklikult elavaks. Me tunneme ära, kui see juhtub, sest me kuuleme Vaimu tasast häält sosistamas meile: „See tõotus on sinu. See on Jumala Sõna, mis antud just ainult sulle, et kanda sind läbi rasketest aegadest.“ Olen kindel, et sa ei suuda pidada usuvõitlust, ilma kuulmata Jumala kinnitavat sõna, mis mõeldud just ainult sulle.
TEMA ISIKLIK SÕNA
Kui Taavet seisis silmitsi kaotusega, kinnitas ta end Issandas ja läks tagasi lahingusse, tegutsedes koheselt usus. Saades tagasi oma võitlusvaimu, palus ta tuua endale ühe erilise õlarüü, millel oli ka kaks kivi ja mis olid pärit preestri rinnaplaadilt. Jumal kõneles läbi selle õlarüü teatud aegadel ja Taavet oli otsustanud saada Jumalalt juhiseid.
„Ja Taavet ütles preester Ebjatarile, Ahimeleki pojale: „Too mulle ometi õlarüü!” Ja Ebjatar tõi Taavetile õlarüü.  Ja Taavet küsis Issandalt, öeldes: „Kas pean seda röövjõuku taga ajama? Kas ma saan nad kätte?” (1 Saamueli 30:7–8)
JUHISED JUMALALT
Pane tähele, mida Taavet siin tegi. Peale seda, kui ta oli nutnud ja oma jõu tagasi saanud, langes ta koheselt oma põlvedele ja Jumal andis talle juhised, mida ta nii väga vajas:
„Ja Issand vastas talle: „Aja taga, sest sa saad nad tõesti kätte ja päästad kindlasti vangid!”  (1 Saamueli  30:8).
Jumala juhised Taavetile olid: „Mine edasi! Sa saad olema võidukas.“ Ehk teisisõnu: „Võitle edasi!“