JA ISSANDA SÕNA TULI

Kui su pastori jutlused on võitud, toovad need sinus esile elu. Jumala Sõna kuulutus julgustab alati Tema pühasid. Nii nagu ühine ülituski tõstab sind mõneks ajaks üles. Kui kiiresti me aga unustame selle kõik, kui pühapäevane teenistus läbi saab! Esmaspäev ja teisipäev läevad mööda ja kui halvad uudised hakkavad taas võimust võtma, langeme taas hirmu ja ärevuse küüsi.
JUMALIK NÕU
Tavaolukordades olen ma võimeline võtma kuulda oma jumalakartliku kaasa, Gweni nõu. Tal on alati mu jaoks üks hea sõna varuks – just selline, mida vajan. Ma tunnen ta suhtes sama, mida Taavet tundis Abigaili, Naabali naise suhtes, kui ta ütles: „Vaata, ma olen kuulnud su häält“ (1 Saamueli 25:35). Olukorrad võivad aga keset raskusi muutuda. Kui meie usk on kaalul – veelgi enam, kui meie elud on kaalul – kannab abikaasadelt, pastoritelt või tarkadelt sõpradelt saadud nõu meid vaid teatud maani.
Me elame täna hirmuäratavatel aegadel ja fakt on see, et ainult isiklik sõna Jumalalt endalt võib meid kanda neist läbi, pakkudes meile lootust, mida vajame. Jumal on läbi ajaloo olnud ustav pakkuma oma rahvale oma sõna.
TA RÄÄGIB VEEL KA TÄNA
Me näeme Vanas Testamendis ikka ja jälle fraasi: „Ja Issanda sõna tuli.“
  • Piibel ütleb Aabrahami kohta: “Pärast neid lugusid tuli Aabramile nägemuses Issanda sõna.” (1 Moosese 15:1)
  • Me loeme Joosua kohta: “Issanda sõna peale, mille ta oli andnud Joosuale…” (Joosua 8:27)
Sama oli ka Taaveti ja prohvetitega. Jumala rahvana on meil meis elav Püha Vaim, kes toob meile sõna otse taevast. Läbi Tema on kõigile, kes seda vaid usaldavad, saadaval tröösti, tervendamise ja juhatuse sõna Issandalt.