KANGELASED, ÄRGAKE! - Claude Houde

„Innustage kangelasi…Nõdergi öelgu: „Ma olen kangelane!”…Rahvahulk on rahvahulga kõrval Otsuseorus.“ (vt Joeli 4:9, 10, 14).
Ma anun teid paluma ühes minuga: „Issand, kasvata meie usku!“, kuid samas julgustan teid ka langetama otsust olemaks Tema kangelane. Kasutan teadlikult sõna „anuma“, kuna usun, et see on igati kohane ja sobilik kogu praeguse aja tõsiduse keskel.
LEEGITSEV KIRG JUMALA JÄRELE
Apostel Pauluse sees põles üks tuli. Ta ütles korintlastele: „Sest Kristuse armastus sunnib meid…“ (vt 2 Korintlastele 5:14). Igavese kuningriigi teemad olid nii ehedalt ja tugevalt ta südamel, et ta lasi õhku hüüde, mis tungis kui noolena ka meie südameisse, läbistades kõik sajandid ja kultuurid.
„Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!“ (2 Korintlastele 5:20)
See leegitsev kirg põleb täna minugi südames, mistõttu ma anun teid – laske end lepitada nende igatsuste ja eesmärkide suhtes, mis Jumalal on teie jaoks.
TAASÄRATATUD USK
On üks usk, mis taasäratab ja taaselustab kangelasi. Olen sageli mõelnud, et kui taevas kergitaks kasvõi murdosaks sekundiks Jumala armastuse, igatsuste ja kavatsuste loori kogu inimkonna suhtes, peaks monotoonne kristlik eluviis hoobilt kaduma. Me ei saaks enam istuda veel ühel jumalateenistusel, mõtted hajevil ja ilma vähimagi huvita, mõeldes samal ajal filmide laenutuse või tõsielu sarjade peale telekas.
Kallid lugejad, miljonid usklikud üle kogu maailma on kuulmas Jumala häält, mis ütleb: „Äratage ja taaselustage kangelased!“

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.