SAADES TAGASI KÕIK PEALE KAOTUST

Kui Taavet otsis peale Siklagis toimunud katastroofi Jumala juhtnööre (vt 1 Saamueli 30:1-6), siis usun, et ta kuulis enda tagant vaikset häält sosistamas: „See on see tee – seda mööda mine.“ Mu armsad, usun, et see sama kehtib ka tänapäeval meie puhul. On üks vana hää gospellaul, mille pealkiri on „Tema sillutab tee“, mis on just täpselt see, mida me Issand ka teeb. Tal on alati olnud plaan varuks me jaoks, mis on kehtiv isegi sõltumata tormidest me elus.
MIS ON TÕELISELT OLULINE?
Olen kindel, et see Jumalalt saadud sõna, mida Taavet ikka ja jälle oma peas läbi mängis, oli: „Sa päästad kindlasti vangid!“ Taavet teadis enam kui hästi, et ta ei saa tagasi oma Siklagis olnud maja, nii nagu ta sõduridki nende kodusid, aedu ja varasid. Kogu nende materiaalne vara oli läinud, maha põletatud ja hävitatud. Kuid nad teadsid, et nad saavad tagasi oma pered ning nende turvalisuse.
Kõik, millest nii Taavet kui ta 600 ustavat sõjameest hoolisid, oli nende pered  - ehk see, mis nende jaoks kõige tähtsam – ja teadmine, et nendega saab olema kõik hästi. Jah, nad pidid ehk algul elama oma naiste ja lastega kusagil telkides, kuid Jumal oli kinnitanud neile, et nad on turvatud ja hoitud.
UNUSTA NEED „VANAD HEAD AJAD“
Näed sa selles paralleele meie praeguse ajaga? Need mehed ei saanud tagasi oma endist elustiili. Neil polnud ka võimalust pöörduda tagasi oma endiste vaiksete aegade juurde, kus kõik oli nii rahulik. Need „vanad head ajad“ olid nüüdseks ajalugu, kuid nad said ometigi tagasi kõik selle, mis oli tõeliselt oluline.
„Ja Taavet päästis kõik, mis amalekid olid võtnud.“ (1 Saamueli 30:18).