JUMAL TASUB NEILE, KES TEMA PEALE LOODAVAD

Ajal, mil toimetasin selle sõnumi kallal, teatas „Wall Street Journal“, et kogu maailm on mattunud suure hirmupilve alla. Mõtlesin seepeale koheselt nende peale, kes käivad meil Times Square’i koguduses. Neist küll kellestki taolist hirmu ei paista. Selle asemel, kuigi saame enam kui kainelt aru käesolevatest aegadest, kogeme hoopis tohutut ja sügavat rõõmu.
Jumala Vaim juhtis mind Psalmi 37 juurde, mis on kirjutatud Taaveti poolt:
„Issand tunneb laitmatute päevi, ja nende pärisosa jääb igavesti. Nemad ei jää häbisse kurjal ajal, ja nälja päevil on neil küllalt.“ (Psalmid 37:18–19).
Psalm 37 ütleb meile, et Issand asub tegutsema ühiskondade vastu, kelle patud on tõusnud taevani.
„Sest õelate käsivarred murduvad; kuid Issand toetab õigeid.“  (Psalmid 37:17)
Taaveti imeline prohveteering Jumala rahva heaks on täitumas me eneste silme all. Ühtlasi kätkeb see salm endas tohutut lootust. See kätkeb endas imelist tõotust neile, kes panevad kogu oma lootuse Jumala peale.
TASUMISE AEG
Jesaja sõnul saabub aeg, mida ta kirjeldab kui „Issanda kättemaksupäeva, tasumisaastat riiu eest Siioniga.“ (Jesaja 34:8).
„Kogu päeva ma sirutan käsi kangekaelse rahva poole, kes iseenese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole hea, rahva poole, kes mind ärritab…Mina ei rahune, enne kui olen tasunud, jah, kui olen tasunud neile…“ (Jesaja 65:2–3, 6)
Me teame, et me Jumal ei maga. See, mida näeme oma majandusega sündimas, pole ainuüksi Tema kättemaks, vaid see on ka väga otseselt seotud kõikväelise Jumala au ja austusega. Ta ei vaata niisama kõrvalt, kui õelad Tema teid lihtsalt mustavad.
Kuid samal ajal, kui Ta tasub kätte kõigile jumalakartmatutele, tasustab Ta ka neid, kes loodavad Tema peale.