AMMUTADES JÕUDU

Ajal, mil tema rahvast tabasid ümberringi igasugu suured katsumused, tunnistas Jesaja, et tal on topelt portsjon rahu. See sama imeline väljavaade, mida Jesaja omas keset oma aja ohtlikke seise, on ka meile kättesaadav. See tõotus rahu omamise suhtes kehtib igaühe puhul, kes loodab Issanda peale (vt Jesaja 26:3).
Kuigi Jesajagi jaoks oli kõik ta maailmas toimuv hingemattev, paljastab Piibel siiski, et ta nautis suurt rahu. Ja seda kahel põhjusel:
Esiteks, kui Jumala kohtumõistmine tabas rahvaid, pidas Jesaja palve kaudu pidevat osadust Jumalaga. „Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel, hing igatseb su nime ja su mälestust.“ (Jesaja 26:8). Jesaja oli valmis milleks iganes, sest ta palvetas lakkamata.
Pean siinkohal küsima su käest: kas pöördud tormide möllates samuti Issanda poole palves nagu Jesaja seda tegi? Kui pöördud, saad ka jõudu, kuna su meeled saavad kinnitatud su muutumatu Taevase Isa armastusele, kes saab pidevalt ilmutama sulle oma väge ning julgustama sind, et sa lähed sellest läbi.
Apostel Paulus kinnitab meid järgmise juhendiga: „Viimaks veel, vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav, ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage!“ (Filiplastele 4:8) Ehk teisisõnu: „Te olete kuulnud kõiki hoiatusi, mistõttu pange tähele, mida Jumala Sõna ilmutab ja mida Ta vahimehed kuulutavad. Lõpuks aga kinnitage oma mõtted Jeesusele ja Tema headusele.“