MILLES PROBLEEM? - Jim Cymbala

Tänapäeva kristluse suureks kiusatuseks on muuta oma sõnum nii vastuvõetavaks massidele, et me kaotame sellest tule elemendi. „Siis vastas Johannes kõikidele: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma.  Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Luuka 3:16).
Me loome roosamannaseid jumalateenistusi, kuid need ei laienda Jumalariiki ega too au Jeesusele. Inimesed ei saa tulla Jumala juurde muidu kui vaid Püha Vaimu tule ja töö kaudu.
Ma ei unusta iialgi üht aastate tagust isiklikku kogemust Jumalaga, kui olin alles suht uus jumalariigitöös. Olin enne teisipäevaõhtust teenistust üksinda palves. Tol ajal käis me kogudus ühes üsnagi väikeses ja vanas hoones koos, mistõttu teadsin, et vähem kui 10 inimest tuleb sellele palvekoosolekule. Samas olin palunud Jumalat, et Ta tõmbaks rohkem inimesi kogudusse ja suurendaks koguduseliikmete entusiasmi.
Ajal, mil mina palvetasin, tegi Püha Vaim oma tööd. Ta tungis otse mu sisemusse ja tundus kui ütlevat: „Peamine probleem pole mitte inimeste vähesus ja nende vaimne ebaküpsus. Hoopis sina oled see, kes peab muutuma. Sina oled see, kel jääb vajaka kaastundest inimeste suhtes ja sa ka ei armasta neid nii nagu ma tahaksin. Keset oma suurt ebakindlust, püüad sa vaid taas järjekordse teenistusega maha saada.“
Räägi veel põletavast tulest! Räägi veel läbitungimisest! Seda polnud üldse mitte kerge kuulda. Langesin Jumala silmili ette maha. Olin palunud, et Jumal tuleks ja aitaks mind kõigi koguduse inimeste probleemide suhtes, aga selle asemel tungis Ta tuli hoopis minu probleemi.
Kui Jumala Vaim teeb oma tööd me elus, hoiab Ta meid eemal igasugu pealiskaudsetest vabandustest ja süüdistavatest mängudest, mida meile ikka mängida meeldib. Tuli on see, mis põletab ära kõik vale ja juhib meid tõe sisse.
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber.