NÄHES JA TUNDES JUMALA ARMASTUST

Kui kurb see ka poleks, on usuline maailm olnud aastasadu lõhenenud. Kohutav lahkmeel on lõhkunud kristlaste omavahelisi suhteid läbi põlvkondade. Vend on tõusnud venna ja õde õe vastu ning terved kirikkonnad on saanud laastatud.
Kuid tõde on see, et oma venna siiras armastamine on võimalik vaid siis, kui suudan temaga õlg õla kõrval Jeesust kiita. Tean, et armastan oma venda tõeliselt vaid siis, kui suudan täie kindlusega seista Kristuse trooni ees ja teada, et mu südames pole vähimatki oma venna vastu. Ja ma tean, et armastan oma venda tõeliselt vaid siis, kui mu südames on sama armastus ta vastu, mida Jeesus on mulle osutanud.
Seega, kuidas siis tõeliselt armastada üksteist nagu Kristus meid armastab?
See on võimalik siis, kui andestame neile, kes on meile haiget teinud. Nõnda nagu Kristus on meile andestanud.
See on võimalik siis, kui sirutume kõigi tagasilangenute poole, tehes kõik, mis meie võimuses, et neid taastada.
See on võimalik siis, kui seame teised ettepoole iseendast.
Armas Jumala püha, ma anun sind täna: pane maha kogu kibestumine, riid ja lugupidamatus. Ära takista Jumala õnnistuste voolu oma elus ja kodus. Täida Tema uut käsku, mille Ta on andnud ja pea meeles Tema Sõna: „Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.” (vt Johannese 13:35). Kadunud hinged näevad ja kogevad Jumala armastust läbi Tema sõnakuulelike, rõõmsate ja ohvrimeelsete laste – läbi Tema koguduse. Aamen.
„Ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast.“ (Filiplastele 2:3)