JUMALAST LÄHTUV ÜLESTÕUSMISE ELU

Kristlastena me usume Jeesuse Kristuse ülestõusmisesse. Peale Jeesuse ristilöömist sisenes Püha Vaim hauda, kus Ta lebas ja äratas Ta surnuist üles. See on ka põhjus, miks laulame Ülestõusmispühade ajal sellest, et Kristus tõusis hauast, võidutsedes oma vaenlaste üle ja valitsedes igavesti kõigi oma pühadega.
Ühtlasi usume me sedagi, et läbi Kristuse väe äratatakse meidki üles. See sünnib siis, kui Jeesus siia maa peale tagasi tuleb. Piibel ütleb, et me muutume vaid silmapilguga (vt 1 Korintlastele 15:52). Püha Vaim tõstab meid siit maa pealt kadumatus ihus üles, viies meid otse Jumala ligiollu. See on see ülestõusmise vägi, mida Paulus oma kirjades kirjeldab. Jumala vägi, mis äratab surnud üles!
Tahan näidata sulle, et Jeesus äratab surnuid veel tänapäevalgi. Räägin siinkohal ülestõusmise elust, mille Jumal kingib kõigile, kes on vaimselt surnud. Paulus kirjeldab taolist eluandvat väge oma kirjas Efeslastele:
„Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil, kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas; kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes - armu läbi te olete päästetud! -, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses.“ (Efeslastele 2:1–6).