ÄRGU MISKI HOIDKU SIND TAGASI - Carter Conlon

Kui otsustad minna koos Jumalaga, peab kõik see, mis sind kord tagasi hoidis, laskma sul minna ja see on ju hea uudis! „Seepeale vastasid Laaban ja Betuel ning ütlesid: „Issandalt on see asi alguse saanud. Me ei või sulle sõnagi lausuda, ei halba ega head. Vaata, Rebeka on su ees, võta tema ja mine! Saagu ta naiseks su isanda pojale, nõnda nagu Issand on öelnud!”“ (1 Moosese 24:50-51).
Laaban ja Betuel esindasid endisi autoriteete Rebeka elus, mis teda kord tagasi hoidsid. Kuid nüüd polnud neil muud öelda kui: „Meil pole öelda ei üht ega teist, sest see kõik tuleb Jumalalt.“ Ehk teisisõnu – mitte ükski põrguvägi, puudus, mineviku kogemus või sõnad, mis on räägitud su elu üle, ei saa sind takistada olemaks kõik see, kelleks Jumal on sind kutsunud Kristuses olema! Iga vanglauks peab avanema ja kõik sidumised langema, lastes sul minna. Kõik, mida tegema pead, on vaid end püsti ajama ja võtma kuulda Jumala häält.
Võin sulle lubada üht: sul saab olema imeline elu, kui otsustad elada Jumalale! Jah, kui oled otsustanud täie rauaga järgida Teda, saad ka kogema raskeid aegu. Samas, jõudes oma elutee lõppu, sa mõistad, et sa ei vahetaks ühtainustki päeva neist, sest tõid kõigi nende kaudu au Jumalale.
Nii nagu Rebeka, nii peab ka igaüks meist langetama otsuse järgida Kristust kõige täiega. See on isiklik valik elada puhtuses, olla avatud teiste inimeste vajaduste suhtes, tunda oma Isa heldust ja olla ka võimeline rääkima sellest teistele. Seega sõnumitooja, kes su ees täna seisab – Püha Vaim – küsib su käest: „Oleksid sa nõus olemaks pruudiks, kes kohane mu Isanda Pojale?“
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor.