SÕDIDES VAENLASEGA SILMAST SILMA - Nicky Cruz

Ühes kõige enam tsiteeritud ja samas vääriti mõistetud kuningas Taaveti psalmis ütleb ta järgmist: „Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.“ (Psalmid 23:4). Ma ei usu, et Taavet oleks palunud Jumalal kõrvaldada kogu see kurjus. Pigem palus ta tõuget lahingu suunas, et olla sunnitud seisma silmast silma vaenlasega. Ta oli valmis astuma Saatanaga lahingusse ja mitte pugema peitu ta eest!
Kui apostel Paulus inspireeris oma usuvendi pidama meeles oma eesmärki kristlastena ja nende tasu taevas, ütles ta neile: „Julgustage siis üksteist nende sõnadega!“ (1 Tessalooniklastele 4:18). Ehk teisisõnu ütles ta: “Suruge üksteist edasi ses ühises lahingus hingevaenlase vastu.“ Ühtlasi ka, kui Jeesus tõotas oma jüngritele Trööstija tulekut peale Tema surma, oli seegi kui ettekuulutus sõjast. Püha Vaim pidi nii inspireerima kui valmistama neid ette rindejooneks vaimses sõjas. See on see Jumala Vaimu sfäär, mis on vägagi ehe ja samas liiga harva mõistetud ning omaks võetud.
Kui tahad näha Jumala Vaimu töötamas täies aus siin maa peal, võta ette reis lahingu rindejoonele, kus käib intensiivne lahing hea ja kurja vahel – lahing inimhingede pärast. Kui tahad kogeda Saatana viha, veeda pisut aega tema „marjamaal“, rääkides inimestele, keda ta ahelais hoiab, Jeesusest. Vaata, kuidas ta tõstab oma koletisliku pea, püüdes hirmutada ja pilgata sind. Sest miski ei aja teda rohkem marru ja ärevile, kui vaid ükski Jumala lastest läheb armu taskulambiga tema pimedasse vangikoopasse. See on koht, kus ta sõdib kõige tugevamini ja kus Püha Vaim särab kõige võimsamalt.
Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“