TEMA LIGIOLU SALADUS

Kui tundub, et kogu maailm rappub, tõusevad esile need, kes teavad, kuidas hoida alal oma jõudu keset seda kõike. Need on inimesed, kes hoiavad Issanda ligi keset kriise ja raskusi. Tuginedes Piiblile, pole nende inimeste jaoks vahet, kui ka kuu ja tähed kukuksid taevast või kui mäed rappuksid ja kukuksid merre. Nende usk on endiselt Jumala peal, et Ta nad päästab, mistõttu see ei kõigu, mis iganes ka ei juhtuks.
Psalmides 31 tutvustab Taavet Jumala rahvale mõtet Jumala ligiolust. „Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all meeste õeluse eest; sa peidad nad ulualla tigedate keelte riiu eest.“ (Psalmid 31:19–20). Taavet ütleb siin Kristuse Ihule midagi väga olulist: „Tõeline jõud lähtub Jumala ligi hoidmisest. Pole kahtlustki, et meie jõu määr on võrdeline sellega, kui ligi Talle hoiame.“
Ehk lihtsamalt öeldes – mida lähemal me oleme Jeesusele, seda tugevamad me saame olema. Mis veelgi enam – kogu jõud, mida eales vajame, saab tulema esile läbi me salajase palveelu. Piibel ütleb, et kui meie hoiame Jeesuse ligi, hoiab Tema meie ligi. Hoides aga Tema ligi, antakse meile igapäevaselt värske doos jõudu. See ongi see Tema ligiolu saladus, millest Taavetkräägib.