ELADES TÕOTUSTE PEAL

„Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand, su Jumal, sind on lasknud käia need nelikümmend aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames: kas sa pead tema käske või mitte! Tema alandas sind ja laskis sind nälgida, ja ta söötis sind mannaga, mida ei tundnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust.“ (5 Moosese 8:2-3). Kordan endale neid sõnu igapäevaselt: „Ma elan igast sõnast, mis lähtub Issanda suust.“
Kui Jumala Sõna ei saa usaldada – kui Piibel ei oleks Jumala inspireeritud Sõna – oleks kogu elu tühine ja mõttetu. Meil poleks mingit lootust siin maamuna peal.
Kui see sõna 5 Moosese raamatust iisraellasteni jõudis, oli nende kõrbeolukord muutunud väga hirmuäratavaks. Jumal oli lasknud neil kogeda janu ja näljahooge ja nüüd kuuleme me otse Ta enda suust: „Ma alandasin teid ja lasin teil kogeda nälga ja janu. Miks? Ainuüksi selleks, et muuta teid teadlikuks sellest, et te võite mind usaldada. Et te võite elada mu tõotuste peal.“
Jumal ei kavatsenudki lasta oma lastel nälga või janusse surra. Ta teadis täpselt, mida teha, et neid päästa. Nii on Tal ka päästeplaan igaühe teie jaoks. Oh, kuidas me vajame Püha Vaimu juhtimist ja tröösti keset oma katsumuste aegu. Ilma Tema ligiolu, juhtimise ja igapäevase jõuta ei saaks meist keegi hakkama. Inimlik meelekindlus ei pea vastu igapäevastele proovilepanekutele, mida oma teekonnal kogeme. Seetõttu peamegi usaldama end igapäevaselt Jumala ilmutatud Sõna hoolde, lastes Pühal Vaimul muuta selle elavaks me jaoks. „Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed…Sest tema ütles, ja nõnda see sai; tema käskis, ja see tuli esile.“ (Psalmid 33:6, 9).