ELUALLIKAS

Olen näinud mitmeid Püha Vaimu poolt võimsalt kasutatud mehi, kes hiljem on Jumala poolt lihtsalt riiulile pandud. Issand ütles neile: „Anna andeks mu poeg – ma armastan sind, ma andestan sulle ja minu arm katab kõik, kuid ma ei saa sind enam kasutada.“ Minu jaoks on see üks kõige hirmuäratavamaid asju, mis üldse juhtuda võib. Ometi juhtus see Sauli, -Iisraeli kuningaga. „Saamuel ütles Saulile: "Sa oled talitanud mõistmatult: sa ei ole pidanud Issanda, oma Jumala käsku, mis ta sulle andis, sest nüüd oleks Issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks. Aga nüüd ei jää su kuningriik püsima..." (1Saamueli 13:13-14)

Millised kurvad sõnad Jumala poolt, mille mõte oli: „Saul, sa oleksid võinud kogeda mu õnnistusi läbi kogu oma elu. Mul olid suured plaanid sinu suhtes; plaanid kasutada sind väga võimsalt. Aga sina ei tegelenud oma patuga ja muutusid kibestunuks ning kalgiks oma südame poolest.“ Sellest hetkest alates polnud Saulist enam Jumala Kuningriigile kasu.

See kõik aga just lõppebki niimoodi, kui sa jätkad patu tegemist: sa muutud täiesti kiduraks ja viljatuks.

Jumala Sõna kuulutab, et Issanda kartus on eluallikas (vt.Õpetussõnad 14:27). Ja samas salmis on ka kirjas, et Issanda kartus annab võimaluse surmapaeltest pääsemiseks. Õpetussõnadest 3:7 võime me lugeda, et: ”Karda Issandat ja tagane kurjast!” ning Heebrealaste 12:28 juhendab meid ”teenima seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega.” Neid, kes igatsevad elada jumalakartuses, juhitakse peagi ilmutuste juurde Tema tõotuste ja varustatuse kohta, mis on meie jaoks valmis pandud.

Võib-olla tegeleb Jumal just praegu sinu patuga. Ta on lasknud oma patutunnetuse nooled sinu südamesse ja sa tunned end süüdi. Kuid ära sattu paanikasse! See on Jumala and. Ta on külvamas oma püha väge sinusse, õpetades sind, et: „Ainuüksi läbi püha jumalakartuse oled sa võimeline vabanema oma patust.“

Kui sa oled jõudnud patutunnetusele oma elus, oled sa ka valmis võtma vastu Püha Vaimu lohutuse. Apostlite teod ütlevad meile: „Nüüd oli kogudusel tervel Juuda-, Galilea- ja Samaariamaal rahu end üles ehitada ja käia Issanda kartuses, ja see üha kasvas Püha Vaimu julgustusel.“ (Apostlite teod 9:31) Mõistad sa selle salmi mõtet? Nõnda nagu need esimese sajandi kristlased elasid jumalakartuses, nõnda said nad ka osa Püha Vaimu trööstist ja julgustusest.

Samas, mida täpselt see siis tähendab elada jumalakartuses? Lühidalt öeldes tähendab see meeles pidada Tema hoiatusi. Ka tähendab see seda, et sa lased Püha Vaimul tuua kõik oma patud päevavalgele, et sa võiksid tunnistada need ja siis heita need endast kus see ja teine. Seda tehes rajab Tema ühe aluse, millel täita kõik sulle Jumala poolt antud tõotused.