KÕIK, MIDA TA TAHAB, ON SU USK

Nii et sa oled andnud kõik üle Issandale. Sa usaldad Teda, heites kõik oma mured Tema peale. Ja sa usud ka Tema tõotustesse hoida ja kaitsta sind ning juhtida sind elama õiget elu Tema ees. Sa kinnitad, et: „Ma usun Jumala Sõna ja kui Ta ütleb, et mina olen Tema õige, siis see on ka Tema töö lasta sel esile tulla minu elus. Ta ütleb, et Ta nimi on „Issand, meie õigus“ ja see puudutab mind samamoodi. Ma pole ehk veel päris kohale jõudnud, kuid samas pole see ka minu vastutus kanda hoolt selle eest. See on Jumala rida ja ma tean, et kuidagimoodi – läbi oma Püha Vaimu töö minu sees – Ta ka viib mind sinna.“

Jumal ei taha ei sinu kodu, autot, mööblit, sääste ega vara. Kõik, mida Ta tahab, on su usk – sinu vankumatu usk Tema Sõnasse. Ja see võib olla üks asi, mida teised – väliselt nii „pühad ja aulised“ – ei pruugi omada. Sa võid vaadata mõne oma kaaslase peale ja mõelda, et ta on palju vaimulikum kui sina. Samas aga võib see sama isik näha kurja vaeva selle nimel, et hoida alal seda vagaduse maski. Samal ajal aga vaatab Jumal su peale ja kuulutab: „Seal on minu õige mees või naine!“ Miks? Sest sa oled tunnistanud oma abitust saada õigeks omaenese jõust ja sa oled uskunud Jumalasse, et Tema annab sulle oma õiguse.

Paulus ütleb, et meid on Jumala silmis õigeks mõistetud samadel põhjustel, mille põhjal Aabrahamgi õigeks mõisteti: „Seepärast see arvestatigi talle õiguseks. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse.” (Roomlastele 4:22-24)

Sa võid öelda: „Ma usun seda. Ma usun Jumalasse, kes äratas Jeesuse surnuist.“ Kuid samas oleks olulisem küsida: „Kas sa usud, et Issand võib su karidel kõikuva abielu surnuist üles äratada? Usud sa, et Ta võib äratada ellu su vaimulikult surnud sugulase? Usud sa, et Ta võib päästa sind hävitava harjumuse küüsist? Usud sa, et Ta on võimeline kustutama su neetud mineviku ja taastama kõik need aastad, mille kaarnad on nahka pistnud?“

Kui kõik näib täiesti lootusetuna – kui sa oled keset võimatut olukorda ilma ühegi väljapääsu –ja lootuseta – kas sa siis usud, et Jumal on su Jehoova Jaire, kes kannab hoolt su vajaduste eest? Kas sa usud, et Ta on pühendunud pidama oma igavesi tõotusi su ees ja isegi kui üks sõna Tema tõotustest peaks minema kaduma, sulaksid kõik taevad ja variseks kokku kogu universum?