SISENEDES OMA TÕOTATUD MAALE

Suurel hulgal inimesi erinevaist rahvaist on võtnud Jeesuse vastu kui oma kõige-kõige. Samas, valdav enamus neist inimestest - sealhulgas ka need, kes teenivad jumalariigitöös – on hüljanud Jeesuse kui oma allika. Miks? Sest nad teavad, kui kõrge on iseenesele toetumisest loobumise hind. Sest midagi juhtub, kui me ületame piiri kõige pühamasse paika. Niipea, kui me siseneme Issanda ligiollu, saame me aru, et me liha peab surema. Ja see hõlmab endas igatsust kõigi vaimulikult põnevate asjade järele, jutte suurtest ärkamistest, kogu tähelepanu panemist vabastamistele ja otsinguid mõne uue töö või liikumise järele.

Jeesus ise peab saama meile kõigeks. Ainuüksi Tema peab tekitama sinus põnevust ja olema sinu püsivaks ilmutuseks. Tema peaks olema sinu pidev juhatuse sõna ja uus arm igal hommikul. Sest niipea, kui sa oled ületanud selle piiri, ei saa sa enam sõltuda andekatest õpetajatest, võitud jutlustajatest või võimsatest evangelistidest. Kui sa ikka veel pead esmatähtsaks inimesi ja mitte Kristust, tormates koosolekult koosolekule, otsides mõnd inimest, kes sind õnnistaks – siis sa pole leidnud rahuldust Jeesuses. Aga Tema peaks olema su kõik kõiges.

Aabrahami hüüti „Jumala sõbraks“ (vt.Jakoobuse 2:23) tänu tema väga lähedasele suhtele Issandaga. Sõber on keegi, kes vabatahtlikult pühendab oma südame teisele ja on selgemast selgem, et Issand jagas ka oma südant Aabrahamiga. Jumal ise tunnistas: „Kas peaksin varjama Aabrahami eest, mida tahan teha?“ (1 Moosese 18:17)

Paulus kuulutab: „...siis ta kuulutas ette Aabrahamile rõõmusõnumit...“ (Galaatlastele 3:6). Ehk teisisõnu – Issand näitas Aabrahamile kõiki neid suuri asju, mis olid tulemas. See hõlmas endas ka kõiki rahvaid, kes pidid võrsuma Aabrahami seemnest: „Aabraham saab ometi suureks ja vägevaks rahvaks ja tema kaudõnnistatakse kõiki maailma rahvaid.“ (1Moosese 18:18)

Aabraham teadis, et Jeesus oli meie tõotatud omand. Ta nägi võidukat Jeesust, kes tõi enesega taevast alla kogu võimu ja väe. Ta nägi risti võitu ja paljusid rahvaid voolamas tõotatud maale, saades kätte oma tõotuse – Kristuse enda. Need inimesed ei püüdnud sinna väe ja võimuga sisse trügida, andes Jumalale alusetuid lubadusi. Nad sisenesid tõotatud maale ainuüksi läbi usu, usaldades Jumala Sõna oma elude suhtes.

Kas sina oled sisenenud oma tõotatud maale? Oled sa haaranud kinni kõigest varustatusest ja õnnistustest, mille Jeesus sinu jaoks ristil võitis? Ma tahan õhutada sind muutma Jeesus oma eluks, oma kõigeks, oma absoluutselt kõigeks. Võta vastu Jumala kutse ja sisene Tema rahusse ja hingamisse, omades kõige kallimat vara igavesti – Jeesust Kristust, oma Issandat.