SÜDA TEMA TUNDMISEKS

Jumal on tõotanud oma vandega anda meile uue südame – sellise, mis igatseb kuuletuda.

„Ja ma annan neile südame mõistmiseks, et mina olen Jehoova! Siis on nemad mulle rahvaks ja mina olen neile Jumalaks, sest nad pöörduvad minu poole kõigest südamest!“ (Jeremija 24:7)

„Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu! Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame.“ (Hesekieli 36:26)

Jumal ei tõota meile anda ainuüksi uut südant, aga ka kirjutada oma Vaimu läbi ka oma käsud meie südameisse. Ehk teisisõnu: Ta tõotab panna meid tundma Teda. Püha Vaim on see, kes selle töö meis täide viib. Tema on see, kes õpetab meile Isa loomuse ja teede kohta – ja keset seda kõike muudab meid Kristuse jumaliku loomuse sarnaseks.

Meie Issand on andnud jumaliku vande olla meile armuline keset meie võitlusi patuga. Ja kuni täieliku võidu saavutamiseni, on Ta meiega kannatlik ja armastav, meid mitte iialgi kõrvale heites. Tema tõotus on: „Ükskõik, mida ma teilt ka ei nõua, ma annan teile kogu väe selle saavutamiseks. Ma ei palu teilt midagi, mida ma poleks teile juba varem andnud.“

Tänasel päeval see vägi, mis äratas Jeesuse surnuist ja andis Talle võime täita Jumala käske läbi täiusliku, patuta elu, elab ka meie sees. Jumala enda Vaim on elav meie sees, varustades meid kõige väega iga vaenlase löögi vastu, millega ta meid rünnata püüab.

Kui vaenlane tuleb, et kaasata su hinge ja kiskuda sind kaasa vanadesse himudesse, hüüa appi Püha Vaimu. Pane tähele igat Tema sosinat ja kuuletu igale Tema korraldusele. Ära lülita Teda välja. Kui sa oled valmis tegema midaiganes, milleks ta sulle väe annab, ei hoia Ta ka oma sõna tagasi su eest.

Sa oled vaid ühe sammu kaugusel vanast elust uude. See sünnib läbi selle, kui sa mõistad, et läbi inimlike ponnistuste on võimatu saada võitu patust. Korraga jõuab sulle kohale, et ustav Jumal on tõotanud anda Püha Vaimu kõigile usklikele, kes paluvad ja kes saadab korda sinu elus kõik selle, mille Jumal on oma vandega tõotanud. Seetõttu annad sa end lõpuks täielikult üle Jumalale ja Tema tõotustele, uskudes, et Ta teeb, mida on lubanud.

„Niisiis: kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu; vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud!“ (2Korintlastele 5:17)