OMADES TÄIUSLIKKU SÜDANT

Kas sa teadsid, et Jumala palge ees elades võid sa omada täiuslikku südant? Kui sa januned Jeesuse järele, siis võib-olla sa proovid juba praegu – kogu hingest igatsedes – kuuletuda sellele Issanda Sõnale.

Ma tahan julgustada sind: see on võimalik, sest vastasel juhul poleks Jumal meile seda kutset esitanud. Täiusliku südame omamine on olnud osa usuelust juba alates sellest hetkest, mil Jumal esimest korda Aabrahami kõnetas: "Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!“ (inglse keeles ”täiuslik”). (1Moosese 17:1)

Vanas Testamendis me näeme, et osadel see ka õnnestus. Nagu näiteks Taavetil, kes olles oma südames otsustanud järgida Issanda seadusi ja olla täiuslik, ütles: „Ma mõtlen käia laitmatut teed. Ma tahan vaga südamega käia oma kojas.” (Psalmid 101:2)

Selleks, et omada üht arusaama täiuslikkusest, peame me esmalt mõistma, et täiuslikkus ei tähenda patuta ja eksimusteta elu. Ei! Jumala silmis tähendab täiuslikkus hoopis midagi muud - see tähendab küpsust ja täiust.

Heebrea –ja kreekakeelsed vasted sõnale täiuslikkus, hõlmavad endas ka selliseid mõisteid nagu „sirgeseljalisus; plekita ja laiguta olemine; täielikult sõnakuulelik olemine.“ See tähendab lõpetada midagi, mida on alustatud ja teha seda lõplikult ja täiega. John Wesley nimetas seda täiuslikkuse mõistet „pidevaks sõnakuulelikkuseks“, mis tähendab seda, et täiuslik süda on vastuvõtlik süda. Süda, mis reageerib kiiresti ja täielikult kõigile Jumala märguannetele, sosinatele ja hoiatustele. Selline süda ütleb pidevalt: „Kõnele Issand – su sulane kuulab sind. Näita mulle teed ja ma lähen seda mööda.“

Täiuslik süda hüüab ühes Taavetiga: „Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!” (Psalmid 139:23-24)

Jumal tõepoolest uurib me südameid, sest ütles Ta ju Jeremijalegi: „Mina, Issand, uurin südant...“ (Jeremija 17:10). Heebreakeelne tähendus selles lõigus viitab sellele, et: „ma tungin läbi; uurin põhjalikult.“
Täiuslik süda ootab, et Püha Vaim tuleks ja leiaks üles inimese kõige sügavaima olemuse, paistes eredalt kõigi varjatud paikade üle, et avastada, paljastada ja kaevata välja kõik see, mis ei sarnane Kristusele. Need aga, kes varjavad salajast pattu, ei taha seista sellega silmitsi ega saada ka läbiuuritud ning puuritud.

Täiuslik süda igatseb aga enama järele, kui et tunda end turvaliselt ja varjata oma pattu. Ta igatseb alati olla Jumala ligiolus ja üheskoos Temaga. See üheskoos olemine tähendab rääkida Jumalaga, jagada Temaga üht kallist osadust, otsida Tema palet ja kogeda Tema ligiolu.

Jumala poolt läbiviidavas südame läbikatsumises ei ole midagi kättemaksuhimulist. Tema eesmärgiks ei ole tabada meid patuteolt ja meid hukka mõista, vaid valmistada meid ette sisenemaks Tema pühasse ligiollu puhaste astjatena.