ISSAND MEIE RAHU

Teadmine ja usk Jumala loomusesse nõnda nagu seda peegeldavad meile Tema nimed, on suureks kaitseks vaenlase rünnakute vastu. Jumal kuulutab läbi Hoosea „Mu rahvas hukkub tarkuse puudusel.” (Hoosea 4:6) Rõhuasetus selles salmis on väga tähendusrikas. Jumal ütleb meile, et see on võimas kaitsekilp Saatana valede vastu, kui me omame lähedast osadust ja teadmist Tema loomuse kohta läbi Tema nimede.

See kõik juhib meid järgmise Issanda nime juurde: Jehoova Shalom. Me leiame selle nime Kohtumõistjate raamatust. Issand ilmutas end siin Gideonile ingli kujul (vt. Kohtumõistjate 6:22-24). Kuid mida täpselt see nimi „Jehoova Shalom“ tähendab? Heebrea keeles tähendab „shalom“ nimisõnana „täielikkust, tervist, heaolu“. See viitab täielik olemisele, omades rahu, kooskõla ja täisväärtuslikke suhteid nii Jumala kui kaasinimestega. See viitab ka teatud rahus olemisele – seisundile, kus pole mingit rahutust ning inimene kogeb rahu nii sees –kui välispidiselt, nii vaimselt kui emotsionaalselt. Ehk lühidalt – „shalom“ viitab täiusele nii elus kui tööasjades. Tegusõnana tähendab see aga täielikkust või lõpetatust või ka rahu tegemist.

Seetõttu tahaksin ma veelkord küsida: „Mis on sel konkreetsel Jumala nimel pistmist minu või tänapäeva kogudusega?“

Shalom’i pole võimalik välja teenida. Me ei saa iialgi osa Jumala shalom’ist enne, kui me ei mõista, et: „Kogu selle looga on tõsi taga. See on Kõikväeline Jumal, kellega mul on tegu – kogu universumi looja ja alalhoidjaga. Kuidas ma saan siis võtta Teda iseenesestmõistetavana? Kuidas ma siis saan ikka veel panna Ta armu proovile, elades oma himudes otsekui Ta oleks kurt ja pime mu salajaste tegude suhtes?“ Värised sa Jumala Sõna ees? Oled sa valmis kuuletuma kõigele, mis seal kirjas? Kui nii, siis sa saad ka osa ilmutusest Jehoova Shalomi kohta. Ta tuleb su juurde isiklikult kui „Issand, su rahu“, täites su vaimu üleloomuliku jõuga iga vaenlase vastu. Sa ei saa mingi valemiga seda rahu välja teenida, sest see on Jumala and.