AIDATES KAASA PALVEABILISENA

Üks pastori abikaasa jättis ühe väga kahetsusväärse sõnumi meie teenistuse telefonivastajasse, mis oli öeldud üsna „pehme keelega“: „Vennas Dave, tuhanded pastorite naised joovad salajas selleks, et matta oma valu. See on see, mida ka mina teen. Lihtsalt selleks, et summutada oma valu.“ Teised jumalasulaste naised kirjutavad ja räägivad nende lagunevatest abieludest või oma abikaasade sõltuvusest pornograafiast.

Armsad, need on inimesed, keda aitan palves. Ma palun jumalasulaste ja nende perede eest, sest tean, et nad vajavad seda. Ühtlasi olen selgeks saanud, et abistav palve toimib. Piiblis on öeldud, et kui apostel Peetrus oli vanglas ahelais, „palvetas kogudus tema pärast lakkamatult Jumala poole.“ (Apostlite teod 12:5). Ja Jumal vabastas Peetruse imelisel moel! Pauluski ei palunud ainuüksi palveabi, aga oli ka ise abiks. Ta teadis, et evangeeliumi kuulutajana on see üks osa tema kutsumisest. Ta kirjutas filiplastele: „Kõigile Filippis olevatele pühadele…ning ülevaatajaile ja abilistele…Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet…sest teie olete minu südames.“ (Filiplastele 1:1,3-4, 7).

Tead sa mõnda kristlikku õde või venda, kelle abielu on keset suuri torme? Kui nii, siis mida sa selle heaks teed? Räägid sa vaid teistele, et: „Küll on kahju, et nende abielu on karil!“ või kannad sa nende nimed Jumala ette ja seisad nende eest palves?

Igatseksid sa palveabilise teenistust? Kui sa ei tea kedagi konkreetset, kellel oleks mingi vajadus, hakka palvetama kõigi kristlike abielude eest ja üldse kogu jumalarahva eest. Su palved ei pea olema pikad. Lihtsalt esita oma palved Jumala ees ja usu ning usalda, et Ta võtab sind kuulda. See sai mulle väga elavalt selgeks, kui ükskord haigena voodis lamasin. Üks mu lapselastest tuli tuppa ja teatas: „Papa, ma palvetan su eest!“ Mu väike abiline pani oma käe mu pea peale ja palus: „Jeesus, tee ta korda!“ Naeratasin ja tänasin teda, kuid tema lihtsalt vaatas mind edasi, lõpuks öeldes: „Sa oled terve. Tõuse püsti!“ Nii ma tõusingi siis püsti, olles tõepoolest terve! Tema usupalve aitas mind tagasi jalule.

Üks võimas pääste ja vabanemine võtab maad, kui Jumala pühad Teda lapse kombel siiras usus otsivad ja oma õdede-vendade vajaduste pärast paluvad.