OLULINE KOOSTISOSA by Carter Conlon

Mõtle kõigele, mida Jeesus pidi taluma – põlgust, peksu, pilkamist, hülgamist nende poolt, kellega oli koos olnud ja keda isegi kõrbes toitnud. Mõtle ristile – kõigele sellele vägivallale ja raevukale vastuseisule, mille Saatan läkitas hävitamaks Jumala tööd. Tal polnud aimugi, et kõige selle läbi tagas ta tegelikult selle ühe ja ainsa koostisosa, mis tagas Jeesusele edu.

Piibli kohaselt “ei ole ilma verd valamata mingit andeksandmist” (vt Heebrealastele 9:22). Need, kes seisavad vastu Jumala tööle, on tegelikult meie toidus. Seetõttu oli ka vägivalla, risti ja surma olemas olek äärmiselt oluline. 1 Korintlastele 2:8 põhjal näeme, et kui tolle aja valitsejad oleksid teadnud, mida nad tegelikult teevad, poleks nad iialgi Jeesust risti löönud!

Meenutagem aega, mil’ Johannese ja Peetrus lähenesid templile, mille lähedal jalutu lamas ja haarasid tal käest kinni. Mehel, kes oli aastaid seal kerjanud, samal ajal, kui kari religioosseid kujusid temast lihtsalt mööda käis. Kellelgi polnud sooja ega külma tema abitusest seni, kuni Johannes ja Peetrus ta Jeesuse nimel jalule aitasid ja Jumal ta imeliselt tervendas.

Seetõttu mu armsad – ärge kartke vastuseisu. See on oluline koostisosa me elus – toidus meile kõigile. Peetrust ja Johannest kutsuti kahel korral religioossete juhtide nõukogu ette, kus neid ähvardati. Mis aga oli selle ähvarduse tulemus? ”Pärast vabanemist tulid Peetrus ja Johannes omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala poole, öeldes: „Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees.” (Apostlite teod 4:23-24). Nende salmide põhjal on näha, et tagakius tõi esile palvekoosoleku! Selle asemel, et taanduda ähvarduste ees, nõtkutasid jüngrid põlvi Jumala ees, hakates palvetama. ”Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi.” (Apostlite teod 4:29:30). See oli selle jalutu mehe tervendamine, mis neile kogu selle jama kaela tõi, mistõttu nad pöördusid Jumala poole ja palusid, et Ta annaks neile rohkem julgust, väge ja tervenemisi!

Vastuseisus peitub meie toidus – see saadab meid otse Jumala ligiollu, kus leiame jõudu. Ilma vastuseisuta muutub kogudus laisaks ja keskendub vaid iseendale, otsides väge ilma eesmärgita, mis omakorda viib eksiteedele.


__________
Carter Conlon liitus Times Square’i koguduse pastorite meeskonnaga ps. David Wilkersoni kutsel 1994 aastal. 2001 aastal sai temast koguduse vanempastor. Tugev, samas kaastundlik juht, kes on pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.