TUNDA TEMA HÄÄLT

„Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle.“ (Johannese 10:27).

Need, kes tõesti tunnevad Jumalat, on õppinud eristama ka Ta häält kõigist teistest häältest. Ta tahab, et oleksid enam kui veendunud, et Ta igatseb kõnelda sinuga – jagada sinuga asju, mida sa pole eales varem näinud või kuulnud.

Usun, et selleks, et kuulda Jumala häält, läheb tarvis 3 asja:
  1. Vankumatut usku, et Jumal tahab rääkida sinuga. Pead olema täielikult veendunud ja kindel selles. Pole kahtlustki, et Ta on kõnelev Jumal ja Ta tahab, et tunneksid Tema häält, et võiksid seeläbi teada ka Tema tahet. Kõik, mida Jumal sulle ütleb, ei välju aga kunagi Piibli raamidest. 
  2. Kvaliteetaeg ja vaikus. Pead olema valmis lülitama end välja kõigist sind ümbritsevatest häältest ja lülitama end sisse Jumala lainele. On tõsi, et Jumal võib kõnetada meid päev läbi, kuid millal iganes Ta on tahtnud tuua esile midagi tähendusrikast mu elus, on Ta hääl kostunud vaid siis, kui olen lülitanud välja kõik teised hääled. 
  3. Usus palumine. Me ei saa Jumalalt mitte kui midagi (kaasaarvatud Tema hääle kuulmine), kui me pole täiesti kindlad, et ta on võimeline vahendama meile oma mõtteid ja võimaldama meil mõista Tema täiuslikku tahet! 
Jumal ei narri kedagi! Ta ei lase vaenlasel petta sind. Kui Jumal kõneleb, järgneb sellele ka rahu ja taolist rahu Saatan juba järgi ei tee!
„Aga kes läheb sisse uksest, on lammaste karjane. Temale avab uksehoidja ning lambad kuulevad ta häält, tema hüüab oma lambaid nimepidi ning viib nad välja. Kui ta on kõik omad välja ajanud, käib ta nende ees ning lambad järgnevad talle, sest nad tunnevad tema häält. Aga võõrale nad ei järgne, vaid põgenevad ta juurest, sest nad ei tunne võõraste häält.” (Johannese 10:2-5).