SEISA VASTU JA SAA UUENDATUD

Kui küsida mõnelt kristlaselt, kuidas tulla toime Saatanaga, tsiteerib ta eeldavasti Jaakobuse 4:7 salmi: „Pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest!“ Aga mida see vastuseismine endast kujutab ja kuidas seista vastu Saatana väele? Olles üksinda palves Jumala ees, oled sa täiesti immuunne kõigi vaenlaste kavaluste osas. Seetõttu jookse iga kiusatuse korral usu läbi Jumala trooni ette, hüüa appi Tema nime ja seisa Kristuse vere väe peal.

Apostel Johannes kirjutab: „Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus teda toidetakse üks aeg…“ (Ilmutuse 12:14). Mina usun, et need kaks kotka tiiba, millest Johannes siin räägib, viitavad Vanale ja Uuele Testamendile; Jumala Sõnale. Kui Saatan meid ründab, on meil võimalus tõusta Jumala Sõna tiibade abil lendu ja lennata paika, kus meid toidetakse Jumala enda poolt. Seda sama sõna, mida Paulus kasutab toitmise kohta, kasutab ta ka 1 Timoteose 4:6 sõnade kohta, öeldes: „Üles kasvanud usu ja hea õpetuse sõnades, mille järgi sa oled hakanud käima.“ Kreeka keeles tähendab antud kontekstis toitmine harimist, õpetamist. Paulus räägin enese harimisest Jumala Sõna põhjal ja selle tundmisest.

Jeesus on meile selles osas suureks eeskujuks. Seistes Saatanale vastu Jumala Sõnaga, too põgenes. Miks? Sest tõde paljastas Saatana, tehes talle häbi. Heebrea kirjas on öeldud, et kõik, kes uskusid Jumala Sõnasse, „vallutasid kuningriike, mõistsid kohut, said kätte tõotusi, sulgesid lõvide suud.“ (Heebrealastele 11:33). Me sulgeme põrgu suu ja väed, seistes neile vastu Jumala Sõnaga. Seega, kui kuuled lõvi möirgamist, lange silmili Isa ette maha. Kasta end Tema Sõnasse ja Tema kotka tiivad kannavad sind üle igasuguste haaravate kiusatuste voogude. „Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.“
(Jesaja 40:31).