SA OLED ÕNNISTATUD by Gary Wilkerson

„Aga maal oli nälg pärast seda eelmist nälga…“ (1Moosese 26:1). Kui oled põllumees ja kogu su ellujäämine sõltub su saagist, ei taha sa midagi kuulda maad valitsevast näljast. Nii nagu sa ei taha midagi kuulda sellele eelnenud näljast. Kuid see oli just see olukord, millega Iisak silmitsi seisis. Tema isa oli elanud läbi ühe näljaaja ja nüüd seisis tema silmitsi teisega. Võimalik, et ta mäletas veel eelmist näljahäda ja selle raskusi, mistõttu ta süda oli murelik.

Kuid Piibel ütleb midagi huvitavat: „Ja Iisak läks vilistite kuninga Abimeleki juurde Gerarisse. Ja Issand ilmutas ennast temale ning ütles: „Ära mine alla Egiptusesse! Jää maale, kuhu ma sind käsin! Ela võõrana siin maal, ja ma olen sinuga ning õnnistan sind, sest sinule ja sinu soole ma annan kõik need maad ning pean vannet, mille ma olen vandunud su isale Aabrahamile. Ja ma teen su soo paljuks nagu taevatähed ja annan su soole kõik need maad, ja sinu soo nimel õnnistavad endid kõik maailma rahvad, sellepärast et Aabraham kuulas mu sõna ja pidas, mis ma käskisin pidada - mu käske, seadlusi ja õpetusi.” (1 Moosese 26:1-5).

5 salmi võtmesõna on „kuulas mu sõna“. Aabraham kuulas Jumala sõna ja nõnda sama tegi ka Iisak. Iisak oli kohe eriti kuulekas Jumalale. Seetõttu tahan öelda nii selgesti kui vähegi võimalik – kui oled sõnakuulelik Jumalale, on tulemuseks Tema õnnistus. Vaatamata sellele, et oled päästetud armu läbi, on sind siiski kutsutud kuuletuma Jumalale. Kui võtad ususammu ja ütled: „Jumal, see on raske. Ma pole päris kindel, et saan sellega hakkama, aga kuuletun Sulle sellegipoolest“, avanevad taevaluugid sinu kohal.

Mida iganes ka Jumal ei paluks sul teha – kuuletu Talle. Kui Ta palub sul anda, kuuletu. Kui Ta palub sul minna kuhugi, kuuletu. Ära ela selle järgi, mida sina tahad, vaid mida Jumal tahab, et sa teeksid ja sa näed, kuidas õnnistused lähenevad sulle, on su üle ja su ümber.