SA VAJAD PÜHA VAIMU

Selleks, et olla Issanda Jeesuse Kristuse ustavaks sõduriks, ei piisa ainuüksi päästest. Sa vajad nii palju enamat – sa vajad Püha Vaimuga ristimist! Pauluse ajal oli usklikke, kes isegi ei teadnud Püha Vaimu olemasolust midagi. „Kas te võtsite vastu Püha Vaimu, kui te saite usklikuks?” Nemad aga vastasid: „Me ei ole kuulnudki, et Püha Vaim on.” (Apostlite teod 19:2). Need inimesed olid küll päästetud, kuid on ilmselge, et nad polnud täidetud Püha Vaimuga.

Mina usun, et meid päästetakse läbi Püha Vaimu väe ja tegevuse. Kuid Piibel ütleb, et lisaks sellele on veel ka Püha Vaimuga ristimine ja täitmine. Jeesus ei saatnud oma jüngreid maailma enne, kui nad polnud ristitud Püha Vaimuga. Jüngritel oli puhas süda ja võime tervendada haigeid ning nad olid ka tunnistajaiks Jeesuse ülestõusmisele. Nad olid isegi valmis Jeesuse eest surema, nii et mida enamatki olekski võinud neist tahta? Kuid ilmselgelt oli see enam olemas! „Vaid te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda- ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni.” (Apostlite teod 1:8).

Tahad sa tõesti Püha Vaimust osa saada? Kui nii, siis pead olema kindel, et see on sinu jaoks. Pead jõudma omadega punkti, kus tead, et iseenesest ei ole sa keegi, sul pole midagi ja sa ka ei suuda midagi ilma Püha Vaimu väe ja juhtimiseta. Igal päeval ja hetkel kuuleb või loeb suur hulk inimesi üle kogu maailma seda sõnumit, mispeale nad hüüavad palves Jumala poole ja saavad ristitud Püha Vaimuga. „Ja viimseil päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma Vaimust välja kõigi inimeste peale…ma valan neil päevil välja oma Vaimust“ (Ap.2:17-18). Püha Vaim on su jaoks juba olemas; kõik mida tegema pead, on vaid palume: „Kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad!” (Luuka 11:13).