OLGE TÄIS PÜHA VAIMU!

Nii Vanas kui Uues Testamendis langes Püha Vaim inimeste üle kõige kummalisematel viisidel. Kui Püha Vaim nende üle täie võimuse sai, hakkasid nad Teda kiitma, tehes seda uutes keeltes. Nelipühi päeval tuli Ta võimsa ja vuhiseva tuulena ja tuli langes! Kui Püha Vaim langeb, raputab see nii mõndagi. „Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos, ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti.“ (Apostlite teod 4:31).

Ristija Johannes kuulutas: „Mina ristin teid veega, aga on tulemas minust vägevam, kelle jalatsipaelagi ei kõlba ma lahti päästma. Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.“ (Luuka 3:16). Armsad, Piibel teeb selle väga selgeks: kui Jeesus tuleb te juurde, igatseb Ta teid ristida Püha Vaimu ja tulega! Püha Vaim toob tule – põletava ja kõikehõlmava armastuse Jeesuse vastu. Miks on nii palju usklikke, kes üks hetk on tulised ja teine hetk jääkülmad, olemata kunagi täiesti pühendunud ja andunud? Kas ehk seepärast, et nad ei lase Jeesusel ristida end Püha Vaimuga?

„Ja kui ta (Püha Vaim) tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta…“ (Johannese 16:8). Kas võib olla, et need usklikud pole veel tulnud täielikule patutunnetusele, kuna nad pole lasknud Pühal Vaimul võtta oma õiguspärast kohta nende elus? Püha Vaim on kui Jumala lood – kõik, mis ei joondu Kristusega, saab paljastatud, mispeale Ta toob meid patu tunnetusele ja annab samas väe muutuda Tema Sõna kohaselt! Nii saabki Temast meie tõeline trööstija, sest tuues meile patu tunnetuse, annab Ta meile ka väe see patt hüljata. Ja see on tõeline abi ning kinnitus.

Püha Vaim ei pane sind küll kunagi tegema midagi rumalat, küll aga võib langeda su üle viisil, mis paneb patuseid arvama, et oled purjus. Seetõttu pole Ta ka paljudes kirikutes teretulnud, kuna Teda peetakse liiga lärmakaks, ettearvamatuks ja kõike „pahupidi pööravaks“.