KUI KUULED LÕVI MÖIRET

Kunagi, kui olin alles noor jutlustaja, ei pööranud ma just suurt palju tähelepanu vaimsele sõjapidamisele. Arvasin, et igaüks, kes käib võidus, ei peaks omama mingeid probleeme Saatanaga. Minu jaoks oli see lihtsalt Saatanale vastuseismise küsimus. Kuid peagi leidsin ühe möirgava lõvi tammumas kõigest jõust mu nõrkuste peal ja kogesin, kui abitu ma olen, et talle vastu seista.

Liigagi sageli näen Saatanat tegemas seda sama paljude teistegi siiraste kristlastega. Tean paljusid jumalakartlikke inimesi – inimesed, kes puhtad südamelt ja elamas armus – kes on üleujutatud kõikvõimalike segaduste ja meeleheidete poolt. Taolised kristlased võivad aastaid teha innukat tööd Jumala heaks, kui korraga Saatan süstib neisse mingeid süüdistavaid mõtteid. Ja üle öö seisavad nad silmitsi kohutavate katsumustega – ootamatud kiusatused, saamahimu, masendus jne. Need katsumused on nii korralikud, kummalised ja imelikud, et neil pühadel pole aimugi, kust need küll tulid.

Mina usun, et sellele on vaid üks seletus – tegu on deemonliku rünnakuga. Olen näinud seda ikka ja jälle kristlaste puhul, kes on kasvanud täie hooga Jumalas. Ja just nende vaimse kasvu tipphetkedel tuleb Saatan ja toob mingi vana peibutise nende teele. Võib-olla on tegu mingi vana himuga, mille osas nad arvasid, et on sest' juba ammu lahti saanud. Kuid nüüd, olles elanud aastaid võidus, kõnnivad nad korraga kui hapral jääl, vaarudes oma himude veerel, mis võivad viia neid tagasi vanadesse sidumistesse. Olen isegi seda tulva kogeda saanud ja suured hulgad kristlasi jäävad selle alla just praegu. Neid ujutatakse üle tagakiusu, -füüsiliste rünnakute, -vaimse piina -ja põletavate kiusatustega otse põrgust. Ühtlasi pöörduvad nende sõbrad nende vastu, saades nende vaenlasteks. Saatan on võtnud nõuks teha neil viimseil päevil plats täiega puhtaks, kupatades meid täielikku meeleheitesse.

Kuidas siis seista vastu sellele Saatana väele? Johannes annab meile vastuse Ilmutuse raamatu 12 peatükis, salmis 11: „Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi.“ Kui kuuled lõvi möirgamas – kui vood pääsevad valla ja sa oled meeleheitel – jookse lihtsalt kõige pühamasse paika. Sisene usu läbi Jumala trooni ette ja Tema ligiollu, sest Jumala Tall on sillutanud sulle sinna tee läbi oma vere. „Vennad, et meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika - selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu.“ (Heebrealastele 10:19-20).