TÄNADES JUMALAT TEMA HEADUSE EEST

„Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu!“ (Psalmi 145:5-7). See väljend kardetav jõud, mida siin salmis on kasutatud, viitab sellele, et Jumala teod on nii võimsad, et need põhjustavad aukartust ja hämmingut. Me ei saa eirata Jumala korraldust kiita Teda kõige Tema hiilguse eest, aga veelgi enam on meid kutsutud üles ülistama Tema headust. Psalmist rõhutab, et Jumala suure headuse mälestust peab kuulutatama kõikjal. Taoline ülevoolav kiitus oli Taavetile vägagi omane – see oli kui purskaevust purskav vesi.

Taavet kirjutab Psalmides 107:8-9: „Tänagu nad Issandat ta helduse eest ja tema imeliste tegude eest inimlastele, et ta kosutas janunevat hinge ja täitis nälgiva hinge heaga.“ See tõde kiita Jumalat ka Tema mineviku heategude eest jäi kuidagi mu südamesse pidama ja olen tundnud kutset teha seda sama, mida Taavet tegi. Meid on kutsutud tähistama Jumala headust! Taavet on vägagi avatud selle headuse suhtes, millest ta räägib – Jumala tahet kasutada oma armu, kui Ta elab kaasa meie kannatustele ja valule. Taavet laenas sõnu 2 Moosese 34:6, kus Jumal rääkis Moosesega: „Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest.“

Mu armsad, vaadake tagasi oma minevikule ja tuletage meelde, kui hea on Jumal olnud te vastu. Mõtisklege Tema kaastunde üle, mis iialgi ei vedanud alt ja kandis teid alati läbi. Ka mulle pakub suurt rõõmu tänada Jumalat kõige eest, aga eelkõige Tema headuse eest. Ja seda mitte vaid minevikus, aga ka nende heategude eest, mida igapäevaselt näen – kõige hea eest, mis ümbritseb mind just nüüd ja praegu. „Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.“ (Psalmid 23:6).