RAHUL LIIGA VÄHESEGA!

Jumalal on nii palju, mida Ta tahab sulle anda! Tema igatsuseks on „avada sulle taevaluugid ja kallata sulle õnnistusi küllastuseni; nii, et sa ei jaksa neid enam vastugi võtta.“ (Malaki 3:10). Ta seisab oma pungil täis varaaidas ja ütleb: „Ma olen andev Jumal, aga ometi nii vähesed saavad mu käest. Nad lihtsalt ei lase mul olla Jumal nende jaoks!“

Loomulikult peame olema tänulikud kõige eest, mida Jumal on me heaks juba teinud ja meile andnud. Kuid samas ei tohiks me rahulduda vaid sellega, mida ise paljuks peame! Paljud kristlased on rahul vaid kirikus istumise –ja Jumala ligiolu nautimisega. Kuid taolised inimesed pole midagi enamat kui vaid „rahulolevad svammid“, kes imavad kõik vaid endasse, kuid piiravad samas Jumalat, kes nii väga tahaks neid võida teenistuse tarbeks.

Kui jüngrid olid hämmingus Kristuse poolt kordasaadetud imede üle, vastas Jeesus: „Jumalal on teie jaoks veelgi suuremad asjad varuks!“ Enamus meist aga on nagu need jüngrid – näeme ühte imet ja oleme enam kui rahul sellest rääkimisega kuni elu lõpuni. Kui me aga ka tegelikult tunneks oma Jumalat ja laseks Tal olla Jumal me jaoks, paluksime Temalt nii palju enamat.
  • Ulatuksime usu läbi taevasteni, uskudes, et Jumal saab rajalt maha võtta kõik jumalakartmatud juhid nii kohalikes omavalitsustes kui riigi tasandil. Me kisuksime maha kõik pimeduse mõjud ja jõud, nii nagu Jumal seda ütles! 
  • Usuksime, et Jumal aitaks meil immutada oma linnad läbi Jeesuse Kristuse evangeeliumiga. Me seisaksime usus iga relva vastu, mis suunatud me poole ja kisuksime maha kõik saatanlikud tõrked, mis rajatud me perede ja koguduste keskele. 
Meie visioon olek piiritu! Me usuksime Jumalalt veelgi võimsamaid asju Tema kunigriigi heaks!

„Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.“ (Efeslastele 3:20-21).