MINU PÄRAND by Gary Wilkerson

Jaakob, üks Iisaki poegadest, maadles Jumalaga suurema osa oma elust. Isegi juba oma ema üsas, kus ta vend oli sündimas esimesena, aga kellel ta kannast kinni haaras, et hoida teda tagasi. Miks? Sest Jaakob tahtis olla esimene – ta võitles õnnistuse eest (vt 1 Moosese 25:24-26).

Sa kindlasti tead seda lugu, kuidas Jaakob ostis oma venna kausi leeme eest ära (1 Moosese 25:29-34) ja pettis seejärel nende isa, et saada ise osa Eesavi esmasündinu õnnistusest (1 Moosese 27:27-29). Jaakob oli mees, kes oma sisemuses tundis end alati tühja –ja mitteõnnistatuna. Ta ei kogenud Jumala soosingut oma elu üle, mistõttu ta veetis kogu oma elu kulutades aega ja energiat millegi nimel, mis tal oli juba olemas. Ta muudkui maadles ja maadles Jumalaga. Mille nimel? Võid lugeda seda ikka ja jälle: „Õnnista mind, Issand! Lase mul saada mu pärand!“

Jumalaga maadlemine võib põhjustada selle, et me kaotame õnnistuse, mis Tal juba meie jaoks varuks on. Seetõttu peame leidma rahu enda sees ja jõudma punkti, kus öelda usaldavalt: „Jumal, mul ükskõik, kuidas olukorrad mu ümber ka välja ei näeks. Mina usaldan Sind.“

Mäletad sa seda tõelist maadlust, mille Jaakob Jumalaga maha pidas? Seda, kus ingel oli läkitatud ja madin kestis kogu öö. Piiblis on öeldud, et Jaakob maadles Jumalaga ja võitis (vt 1 Moosese 32:23-30). Jumal ütles Jaakobile: „Lase lahti, Jaakob! See lahing on läbi. Sa oled terve oma elu võidelnud selle nimel, et saada õnnistatud ja pole isegi märganud, et ma olen sind juba õnnistanud. Ma olen juba andnud sulle oma pärandi, oma armastuse, oma armu ja väe. Ma olen andnud sulle kõik, mida vajad, vastavalt oma au rikkustele, mistõttu lõpeta selle nimel maadlemine. Lihtsalt võta see usus vastu ja ela sõnakuulelikkuses mu ees. Tee, mida su isa ja Aabraham tegid ja sa saad nägema Jumala õnnistust oma elu üle.“ Mispeale Jaakob lõpuks usaldas Jumalat!

Jumal tahab osutada ka sulle oma soosingut ning rikastada su vaimulikku elu. Ta tahab, et su tunnetus oleks selge, mis laseks sul teha tarku otsuseid ja juhtida sind su elu õnnistusteni. Pea meeles – Jumal tahab õnnistada sind!