SA OLED ÕNNISTATUD, ET OLLA ÕNNISTUSEKS by Gary Wilkerson

„Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna: „Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud.“ (Luuka 12:16). Jumal on helde ja armuline Isa, kellele meeldib külvata oma lapsi üle kõikvõimalike andidega. Kuid siinkohal tahaks siiski tuua esile üha kontrasti, kuna see lugu võtab väga vale pöörde. Salm 17 ütleb: „Ja ta (rikas mees) arutas endamisi…“ (Luuka 12:17).

Kui Jumal hakkab sind õnnistab, hakkad sinagi mingi hetk mõtlema: „Mida küll sellega peale hakata? Kuhu järgmisena minna?“ Taoline mõttekäik viib sind vales suunas ja juhib tavaliselt isekuseni. 1 Moosese 26 ptk’s võime lugeda Iisakist, kes targasti küsis Jumalalt, mida oma vahenditega peale hakata? Vastupidiselt sellele rikkale mehele, kellest Jeesus räägib.

Kui hakkame ise kõige üle järele mõtlema, kaotame Püha Vaimu tunnetuse. Hakates mõtlema sellele, mida meie tahame või igatseme, paneme puusse ja see on ka just see, mis juhtus selle rikka mehega. Vaata tema kõnekasutust siin: „Mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda.” (Luuka 12:17). Kelle vili see oli? Jumala. Kõik kuulub Jumalale! Nii et see mees oli muutumas isekaks. Ta hakkas nägema Jumalalt saadud ande – kõiki oma talente ja suhteid – otsekui asju, mida kasutada iseenda huvides ja kasuks. Ja need mõtted hakkasid üha enam kujundama tema olemust.

„Ja ta ütles: „Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus!” (Luuka 12:18-19). Teatud õpetuste probleem, mis räägivad Jumala õnnistustest, pole mitte selles, nagu Jumal ei tahaks õnnistada, vaid küsimus on selles, miks Ta seda teeb? Kas Jumala õnnistus kuulub tõesti ainuüksi vaid mulle? Kas kõik need head asjad on tõesti vaid mulle endale hoidmiseks? Selleks, et luua endale üks täiuslik kookon keset seda maailma, millest alati unistanud olen?

Sa oled õnnistatud! Alates kogu inimkonna ajaloost ja Jumala lepingust – sa oled õnnistatud, et olla õnnistuseks, kogudus. Las ma öelda seda veelkord – sa oled õnnistatud, et olla õnnistuseks!