MUUDETUD VÕIDUKS by Claude Houde

„Siimon, Siimon, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu! Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!” (Luuka 22:31-32).

Jeesus kinnitas oma prohvetliku pilgu Peetrusele ja nägi midagi hirmuäratavat. Ta nägi ette, kuidas Peetrus salgab Teda ja pilkab Ta nime, tõestamaks, et ta ei ole üks Tema omadest. Jeesus sai aimu lähitulevikust – saatanlikust lõksust ja kavatsustest, kui ka Peetruse kibedatest pisaratest ja soovist jätta kõik sinna paika ning pöörduda tagasi oma kalavõrkude juurde. Oma tohutus taandumise soovis ja meeleheites oli Peetrus pöördumas tagasi oma mineviku juurde. „Saatan on püüdnud sõeluda sind kui nisu, aga mina olen palvetanud su eest.“

Jeesus nägi tõsist ohtu hõljumas Peetruse pea kohal; midagi deemonlikku, pimedat, kurjakuulutavat ja hävitavat. Nõnda samuti näeb ja teab Ta sedagi, mis võib hävitada meid. Ta on Alfa ja Oomega, meie eksistentsi algus ja lõpp. Teda ei hämmasta ega tülgasta ükski meie viga, saladus või läbikukkumine. Pole olemas ühtki asja, mida ta meie kohta „ootamatult“ teada saaks. Ta teab kõik ja armastab meid jäägitult, andmata alla meie või me tuleviku suhtes.

Samas pole Jeesus naiivne. Nagu mõni armas „emakene hella“, kes oma ebarealistliku armastuse tõttu võib vahel olla pimestatud ja kaotab selge mõtlemisvõime ning objektiivsuse oma „lapsukese“ suhtes. Hoopis vastupidi. Jeesus omab jumalikku ja vabastavat võimet näha vägagi elavalt suurimat ohtu Peetruse elus. Kuid samas ka võimet paluda ta eest ning näha üleloomulikult, läbi Püha Vaimu, tulevikku, kus Peetrus pea 50 aastat hiljem seisis nelipüha päeval keset rahutut ja lärmavat rahvahulka ning kuulutas neile sõnu, millest sisuliselt sündis kogudus! „Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi!”

Jeesus nägi juba ette, et Peetrus muutub ja saab olema võidukas. Nutust ülistusse; eitamisest vabadusse; jõuetusest usku; pilkamisest õnnistustesse; varemeist ärkamisse – ja peaaegu surmast meelevalda ja saatusesse. See on see, kuidas Jeesus näeb ka sind! Ta ei näe kunagi ainult seda, kes sa oled olnud või kes sa oled praegu, vaid ka seda, kes sinust võib usu läbi Temasse saada. Ta teab, mis on nähtamatus sfääris sinu jaoks valmis pandud, mistõttu Ta tahab, et näeksime nii iseennast kui teisi läbi usudimensiooni.


__________
Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.