JUHISED KOGUDUSE ELUKS by Jim Cymbala

Kõige selgemad juhised koguduse eluks leiduvad Pauluse sõnades, kui ta juhendab Timoteost, kuidas edasi minna. „Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest.“ (1 Timoteose 2:1). Paulus ütleb hiljem selles samas peatükis, salmis 8: „Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta.“ See on märk kristlikust kogudusest.

Ilmutuse raamat räägib sellest, et kui 24 koguduse vanemat langesid Jeesuse jalge ette, oli igal ühel käes kuldne anum. Tead sa, mis neis anumais oli? Mis viiruk see selline oli, mis Kristuse jaoks nii head lõhna tähendas? „Pühade palved“ (Ilmutuse 5:8). Kujuta ette…Sina ja mina põlvitame, istume või seisame palveks, avades kõige täiega oma südamed Jumala ees ja kõik meie öeldu on nii kallis Jumalale, et Ta hoiab seda kui aaret!

Tead sa mõnda kogudust oma kogukonnas, kes peab palvet nii tähtsaks ja Jeesuse poolt öelduna kogudust defineerivaks, et nad tulevad ka argipäeva õhtul kokku, et keskenduda üheskoos palvele? Koos kõigi oma juhtidega!

Olen iseenda jaoks otsustanud, et meie koguduse teisipäevaõhtune palvekoosolek on nii oluline, et ma ei puudu kunagi mõne reisi või ürituse tõttu kaks teisipäeva järjest. Kui see tähendab teatud üritustest loobumist, siis olgu peale, sest miks peaksin eelistama kusagil mujal olemist?

Piibel on täis kõikvõimalikke tõotusi:

„Paluge, ja teile antakse, otsige, ja te leiate, koputage, ja teile avatakse.“ (Matteuse 7:7)

„Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest.“ (Jeremija 29:13)

„Teil ei ole, sest te ei palu.“ (Jaakobuse 4:2).

Seetõttu, kas poleks viimane aeg öelda: „Stopp! Me hakkame paluma, sest Jumal ütles, et kui me paluma, siis Ta ka sekkub olukordadesse.“


__________
Jim Cymbala alustas Brooklyn’i Tabernacle kogudusega väikeses, viletsas seisus hoones, mis asus kahtlases linnaosas ja kuhu kuulus algul vaid 20 liiget. Põlise Brooklyn’i asukana on ta nii David kui Gary Wilkersoni pikaajaline sõber ja pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel.