EI MINGEID KAHETSUSI

Jagades järgnevat sõnumit Johannesele, paljastas Jeesus ühe Saatana suurimaid võtteid, mida ta kasutab Jumala laste komistama panemiseks: „Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast!" (Matteuse 11:6). Sõna „pahandama“ tähendab kreeka keeles „lõksu püüdma, jalga taha panema“. Usun, et Jeesus hoiatas Johannest, öeldes: „Sa küsid mu käest, kas ma olen ikka see, kelleks sa oled mind pidanud? Johannes, kas sa tõesti ei näe, mis siin on sündimas? Saatan ei püüa selle küsimuse läbi mitte mind rajalt maha võtta, vaid hoopis sulle lõksu seada.“

Viibides 40 päeva kõrbes, oli Jeesus ise selle sama testi läbi teinud. Seetõttu ütleski Ta nüüd Johannesele: „Saatan püüab sind lõksu meelitada, kuid sa ei saa lubada endale tema valedesse kinni jäämist. Ta ütleb, et ma pole see, kelle ma väidan end olevat, kuid sa ei tohi langeda sellesse saatanlikku lõksu.“

Las ma küsida su käest: mis sa arvad, mis küll on kaalul Jeesuse väites „kes ei pahanda ennast minu pärast“? Mis muudab selle klausli nii mõjuvõimsaks? Aga see, et Jeesus teadis ette tagajärgi, mis sünniks siis, kui Johannes jääks uskuma Saatana valesid. Ta teadis, mis juhtub siis, kui see jumalakartlik mees hakkaks kahtlema selles, kes ta on Kristuses. Sest Saatan ei pidanud tegema midagi muud, kui vaid meelitama Johannest ütlema vaid paari sõna, mis oleks kiirelt nullinud ära kõik sajandid tagasi ette kuulutatud prohveteeringud. Kõik see hea töö, mida Jumal oli teinud Johanneses ja tema läbi, oleks olnud null. Ja lugematu hulga inimeste usk, sh ka tulevaste põlvede oma, oleks lastud alla vett. Mis olid need paar sõna, mida Saatan nii väga ootas Johannese suust? „Ma kahetsen!“

Sõna „kahetsus“ tähendab „kannatust täitumata ootuste pärast“. Kahetsemine tähendab öelda: „Mu lootused pole täitunud“. Ehk lühidalt öeldes – see tõmbab veel peale su enda usule. Samas usun, et Johannes ei jõudnud kunagi sellesse punkti. Selle asemel võttis ta vastu Jeesuse sõnumi, mille mõte oli järgnev: "Johannes, kui sa seisad vastu Saatana valedele, ootab sind ees usu õnnistus ja kinnitus. Ära lase uskmatusel selles osas, kes ma olen, võtta maad oma südames. Sest kui seda teed, hakkad kahtlema ka selles, kes sa ise oled ja selles, mida Jumal on su elus teinud.“