KUNINGRIIGI VÄÄRTUSED by Gary Wilkerson

Alles kuni viimaste aastateni oli eristumine üks Kristuse kogudust iseloomustavaid omadusi. Eristumine oli üks Jumala selgemaid korraldusi Tema Sõnas ja osa iga kristlase kutsumisest. Täna aga ei tundu kogudus eristuvat maailmast suurt palju millegi poolest. Ja see on kurb, kui mitte traagiline, sest Jumal on tahtnud eraldada oma rahva oma Kuningriigi eesmärkide nimel, et viia nende kaudu läbi muudatusi ja muuta maailma.

Paljud kogudused püüavad maailma osas järeleandmisi teha. Nad teevad kompromisse Kristuse evangeeliumi arvelt, mille tulemusena järgivad paljud kristlased pigem maailma kui Jeesuse väärtusi. See ei valmista Jumalale kohe kindlasti mitte head meelt. Kui selle maailma kadunud hinged seisavad silmitsi tõsiste elukriisidega ja on segaduses ning lootusetud, peaks kogudus peegeldama seda erinevust, mida nad otsivad. Meie elud peaks olema eristatavad rõõmu, lootuse, armastuse, rahu ja andmise poolest. Paljud usklikud aga on kustutanud need aspektid oma elust, kaldudes pigem kompromisside poole ja ületades vahel isegi piire. Tulemuseks aga see, et kadunud ja haiget saanud hinged ei näe mingit vahet kristlaste ja omaenda elude vahel.

Jeesus muide ka mainis sellest, kui ütles oma jüngritele: „Maailm näeb mind ühtepidi, teile aga olen ma end ilmutanud täiel määral. Te näete, et maailm ei võta vastu seda rahu, mida ma pakun. Olen ilmutanud teile oma Kuningriigi väärtusi – seda, kuidas elada, uskuda, teenida ja käia oma Isaga. Need väärtused erinevad täielikult maailma omadest ja teie asi on need välja elada. Kui Saatan ei saa minust midagi, ei saa ta ka teie eludest midagi,“ (vt Johannese 14:27)

Kui Jumal räägib meie eraldamisest ja eristumisest maailmast, ei pea Ta silmas meie kõrvaldamist sellest. See eristumine toimub meie südameis ja peegeldub meie igatsustes, valikutes ja eluviisis. Vanema põlvkonna kristlaste jaoks tähendas see eristumine ei mingit joomist, suitsetamist ega pidude panemist. Need kõik on välised asjad, kuid Jumal on huvitatud veelgi enamast. Ta küsib: „On su süda ikka veel maailma küljes nii, et jätab minu välja? Ammutad sa hingerahu ja väärtust sellest, mida maailm su kohta ütleb, või mida mina sinu kohta ütlen?“