UUENENUD ARMASTUS JA HOOL

Mäletate veel seda lugu Hananiasest ja Safiirast? Tegu oli kahe usklikuga, kes keset kogudust surnuna maha langesid, kuna nad ei esitlenud õigesti seda, kes Jeesus oli. Nad valetasid Peetrusele summa osas, mille olid saanud oma maa müügist, kuid Peetrus nimetas seda Pühale Vaimule valetamiseks. Nii ongi – kui kristlane valetab mõnele inimesele, on see sama hea, kui ta valetaks Jumalale (vt Apostlite teod 5:1-11).

Kuid milles selle paari vale siis täpsemalt seisnes? Selles, et nad omistasid seadusevastaselt raha, mis kuulus tegelikult vaestele. Ilmselt kinnitasid nad ostjale: „Kõik, mida selle maa eest maksate, läheb Kristuse heaks. See kõik läheb leskede ja vaeste aitamiseks.“ Kuid samas hoidsid nad osa sellest rahast endale.

Kogu Hananiase ja Safiira loo moraal peitub selles, et sa ei puutu seda, mis kuulub vaestele ja hädasolijaile. Jumal ei vaata lihtsalt pealt, kuidas Tema Poega maailma ees vääralt esindatakse. Seda siis nende poolt, kes ennast Tema nimega nimetavad.

Las ma küsida su käest: kuidas sai Püha Vaim tuua esile äkilise muutuse värskelt ristitud usklike südameis Jeruusalemmas? Nende muutumine oli ju erakordne ime! Vastus on see, et need kristlased olid Malaki prohveteeringu lapsed. Malaki oli viimane prohvet, kellest me Vanas Testamendis kuuleme. Jumal kõneles tema kaudu, öeldes: „Ja ma tulen teile kohut mõistma ning olen kärmeks tunnistajaks nõidade, abielurikkujate ja valevandujate vastu ning nende vastu, kes teevad liiga palgalisele palga poolest, lesknaisele ja vaeslapsele…“ (Malaki 3:5)

Kerides aega kiirelt edasi kuni Jeruusalemma koguduseni, käisid sealsed usklikud kojast kotta osadust pidamas. „Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. ” (Apostlite teod 2:42). Mida see apostlite õpetus endast kujutab, millest siin räägitakse? See kujutas endast Kristuse enda sõnu. Jeesus ütles oma jüngritele: ”Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” (Johannese 14:26) Jeesuse sõnad said elavaks nende südameis ja nad teadsid, et nad ei saa enam elada vanaviisi. Korraga nad nägid, kui tõsine see teema tegelikult on esindada Jeesust õigesti. See ajendas neid leidma oma kodudest kõike, mida nad enam ei vajanud ja müüma need maha. Ehk lihtsamalt öeldes: Matteuse 25 ptk’s olevad Jeesuse sõnad muutsid nende usklike suhtumist armastavamaks ja hoolivamaks vaeste suhtes.