IMELINE TÕOTUS

Me teame, et need, kes on uskunud Jeesusesse, on läbi aastasadade pidanud ka kannatama. Alates ajast, mil Jeesus risti löödi, on paljud pidanud surema märtrisurma – mõned väga julmalgi moel. Osad Uue Testamendi usklikud kaotasid oma maad ja kodud, elades koobastes.
Mu armsad, mitte ükski tõeline Jumala Sõna kuulutaja ei saa teile iialgi lubada, et te ei saa kannatama, et te ei kaota oma vara või et te elu on alati kaitstud. Küll aga on taevas olemas „suur tunnistajate pilv“, kes ütleks meile kõigile, kes me armastame Jeesust: „On tõsi, et me olime hoitud Jeesuses – igaveseks hoitud. Tema armust oli enam kui küll iga kriisi jaoks. Jah, me kogesime valu, kannatusi ja raskeid aegu. Kuid mitte ükski katsumus ei saa sind iialgi lahutada Kristusest, sinu turvalisest laevast.“
Tahan, et hoiaksite kinni sellest imelisest tõotusest, mis on antud 1 Peetruse 1:3-9
„Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks  teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi - oma hingede pääste.“