TA ANDIS ANDE - Gary Wilkerson

„Tema (Jeesus) on läinud üles kõrgesse, viies vangiviidud vangidena kaasa, ning on andnud inimestele ande.” (Efeslastele 4:8)
Mõtle sellele! Kui pühendasime oma elud Jeesusele ja sellele tööle, mida Ta tegi meie eest ristil, andis Ta meile ande – igale ühele meist. Ehk siis ristil tehtu polnud vaid meile andestamiseks, meie õigeks mõistmiseks ja meie Jumala perre vastuvõtmiseks. Need Jeesuse annid oma kogudusele on väestavad annid – võimsad ja imelised.
1 Korintlastele 12:7 räägib Jumala vaimu erinevatest ilmingutest:
„Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks.„
Kas pole mitte hea salm? Seal on öeldud: igaühele. Ta on isiklikult andnud sulle väe toimida Tema andides.
ANNID, MIS TOOVAD KASU
„Ühise kasu“ nimel saab Püha Vaim end ilmutama veelgi suuremal moel. Ehk siis need väelised annid, mis sulle on antud, anti selleks, et igaüks, kes sinuga kokku puutub, saab neist kasu.
Rääkides neist andidest, siis Efeslastele 4:8 on öeldud, et Jeesus “on andnud” need annid ehk siis see on juba tehtud. Seetõttu pead need annid, mis Ta su sisse on pannud, käiku laskma. Sa ehk isegi ei tea veel, mis need on, kuid küll Ta avab need sulle. Tema vägi saab su elus ilmsiks ühel suuremal moel ja Ta arendab ning kasvatab seda kõike su sees.