TÕUSEV HÜÜD

Jumalal on oma väike püha käputäis iga rahva seas ja Ta on hetkel valmistamas ette inimesi, kes on õhutanud end üles haarama kinni Temast. Nii väikestes kogudustes kui erinevatel kokkusaamistel üle kogu maailma. Nii Hiinas, Indias, Euroopas, Aafrikas kui Põhja –ja Lõuna-Ameerikas on tõusmas üks hüüd, mis muutub üha intensiivsemaks: „Oh Jumal, tule alla maa peale! Saada oma Püha Vaimu tuli! Sulata ära kõik see, mis lihalik ja ilmuta oma ligiolu.“
Nad teavad, et Jeesuse sõnad oma jüngritele kehtivad nendegi puhul: „Minu Vaim muudab kõik vaid ühe silmapilguga. Kõik uskmatuse ja kanguse mäed sulavad ära ja kõik, kes on teile vastu pannud, kogunevad nüüd parvedena.“ Kui see sünnib, pole vaja enam ühtki kristlikku üritust reklaamida. Pole vaja telekaameraid, kuulsat evangelisti või nö lavastatud „ärkamist“. Selle asemel saavad olema vaid meeleheitlikult näljased inimesed Jumala järele, kes ootavad, et Ta ilmutaks end oma aus ja päästvas väes.
KONTROLLI ALT VÄLJUV MAAILM
Jumala rahvas teab, et ainuüksi Tema on see alalhoidev jõud neil keerulistel aegadel ja üsna pea saab ka maailm seda teadma. Mida enam põhja ülemaailmne majandus läheb, mida ähvardavamaks Iraan ja Venemaa muutuvad ja mida rohkem üleilmseid rahutusi sünnib, seda vähem lepivad inimesed sõnumiga vaid iseenda rahulolust. Nad lausa nõuavad Jumala reaalsuse järele selles kontrolli alt väljuvas maailmas.
Tõotus, mille Jumal andis Jesajale, kehtib ka tänapäeval:
“Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale  seesugust võiks teha.  ” (Jesaja 64:4).