ÜLELOOMULIK KÜLASTUS

Olen enam kui veendunud, et Jumal püüab murda läbi oma rahvani enam kui eales varem. Nagu Piibel on ka ette ennustanud – Saatan on tulnud alla maa peale suure vihaga, teades, et ta aeg on otsakorral (vt Ilmutuse 12:12). Seetõttu vajab ka Jumala rahvas suuremat Püha Vaimu väljavalamist kui eales varem. Üht üleloomulikku puudutust, mis on suurem kui see, mis kord nelipühipäeval.
Mõtle sellele: Jeesuse jüngrid, kes nelipühipäevast osa said, ei pidanud kartma tuumarelvi. Nad ei pidanud sõdima samasooliste abielude vastu. Nad ei pidanud värisema, kui kogu maailma majandus oli kokku varisemise äärel. On ilmselge, et me vajame Püha Vaimu väge seismaks silmitsi nende lõpuaegadega. Nii lihtne see ongi.
SÜDAMEHÜÜD
Südamehüüe, mis peaks kostuma täna, kostus Jesaja päevilgi:
„Oh, et sa ometi käristaksid taevad lõhki ja tuleksid alla, et mäed kõiguksid su ees…et su nimi saaks tuntuks su vaenlastele, et rahvad väriseksid su ees, kui sa teed kardetavaid tegusid üle meie ootuse, tuled alla, mäed kõiguvad su ees - sellest ei ole kuuldud muistsest ajast. Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale sinu, kes tema ootajale  seesugust võiks teha.“ (Jesaja 64:1-3).
Kust taoline hüüe tuli? See tuli prohvetilt, kes kurvastas otsekui surmaunes oleva Jumala rahva pärast; mehelt, kes teadis enam kui hästi, mida läheb tarvis – üleloomulikku külastust Jumalalt. Jesaja ütles: „Issand, me ei saa sellistena ja sellise surnud religioosse rutiiniga edasi minna. Vajame Sinult puudutust, mille sarnast pole eales varem kogetud.“