TURVALINE LAEV

Kui ma tahan elada usust, pean tegema nii nagu Noa tegi ja ehitama endale laeva, millega tormidest läbi minna.
„Usu läbi…ehitas (Noa) jumalakartuses laeva oma pere päästmiseks.“ (Heebrealastele 11:7).
See laev, mille Noa ehitas, esindab Jeesust Kristust – turvapaika, mille sarnast pole kusagil mujal maailmas. Kui Jesaja kuulutas ette kuningast, kes on tulemas ja saab valitsema õigluses, kirjeldas ta vägagi selgelt Kristust:
„Vaata, kuningas hakkab valitsema õigluses…otsekui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest, otsekui veeojad põuases paigas, otsekui võimsa kalju vari märga igatseval maal.“ (Jesaja 32:2).
Inimesed üle maailma otsivad turvalist paika, kuhu peita oma raha. Paljud ostavad kokku relvi, et kaitsta oma peret nö „pimedate aegade eest“, mida usume saabuvat. Sh ka Piiblit uskuvad kristlased. Kuid maa peal pole mitte ühtegi paika, mis garanteeriks meile turvalisuse, va see, et jääd Jeesusesse. Ma ei ütle neid kui tühje teoloogilisi sõnu, mida kristlased sageli mõtlematult loobivad. Kuid kõik, kes on lootnud turvalisuse osas Jeesusele, on üle 2000 aasta võinud kinnitada, et Jumala Sõna peab selles osas paika.
„Issanda nimi on tugev torn: sinna jookseb õige ja leiab varju.“ (Õpetussõnad 18:10)
„Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja; mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin.“ (Psalmid 18:2)