SEE MAAILM POLE TEIE KODU

Kui Püha Vaim tuleb kui võimsa veejoana, äratab Ta hüüdega ka Kristuse Pruudi. Kuid mida see Vaimu hüüe endast kujutab? „Ennäe, peigmees! Tulge välja teda vastu võtma!” (Matteuse 25:6). Kahjuks on aga nii, et sõnum Jeesuse teisest tulekust on kantslitest peaaegu et kadunud. Isegi internetis, kus erinevates keskkondades jagatakse erinevaid kiriku asju, pole midagi kuulda Kristuse tagasitulekust. Ometigi ütles Johannes, et koguduse lõpuaegade hüüd saab olema:
„Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!” Ja see, kes kuuleb, öelgu: „Tule!” Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!“ (Ilmutuse 22:17)
Öelge mulle, kus on need hääled, mis hüüavad: „Tule, Issand Jeesus!“? Jeesus hoiatas oma kogudust:
„Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb!“ (Matteuse 24:42). 
Kus aga on see kogudus, kes valvab, ootab ja igatseb Jeesuse järele?
„Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“  (Matteuse 24:44).
PIDU ON LÄBI
Jeesusel oli midagi päris karmi öelda neile, kes pilkasid Tema tagasitulekut:
„Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: „Mu isand viibib,” ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega,  siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea.“ (Matteuse 24:48-50)
Las ma küsida te käest: ons’ ajaloos üldse kunagi varem olnud sellist aega, kus inimkond oleks olnud nii saamahimuline? Kuid pidu on läbi. Kogu maailma majanduslik seis on väga hapral pinnal, kuid paljud inimesed – sh ka kogudused – eitavad seda. Seetõttu ongi praegu Püha Vaimu väljavalamine käsil, et äratada tukkuma jäänud kogudust valmistuma Jeesuse tulekuks: „See maailm pole teie kodu, mistõttu ärgake ja olge valmis kohtuma oma Peigmehega!“