JUMALIK KOHTUMINE - Nicky Cruz

Apostlite tegude 8 ptk’s käskis Issanda ingel Filippusel jätta pooleli oma toimetused ning asuda teele Jeruusalemmast Gaza poole. Filippus oli tol ajal hõivatud jutlustamiste ja tervendamistega Samaarias. Kuid Jumal andis ilma vähimagi selgituseta korralduse minnes teele ja tal polnud aimugi, miks? Kuid ta kuuletus siiski.
KASULIK KÄIK
Mööda seda teed minnes, sõitis Filippusest tõld mööda ja Püha Vaim käskis tal hoida selle ligi. Tõllale lähemale jõudes, kuulis ta tõllas üht meest lugemas Jesaja raamatut. See mees oli Etioopia eunuhh - üks kuninganna olulistest ametnikest. Filippus aga mõistis koheselt, miks Jumala Vaim teda sinna juhtis. Ta sai tunnistada sellele eunuhhile ja juhtida ta Kristuse juurde (Apostlite teod 8:26-35). Kui aga Filippus poleks pannud tähele Püha Vaimu juhtimist ega läinud seda teed mööda, mida talle näidati (või veel hullem – poleks üldse tundnud ära Püha Vaimu häält), oleks ta jäänud ilma sellest jumalikust kohtumisest.
MÕISTES JUMALA MEELEVALDA
Selge on see, et kui Filippus oleks jäänud Samaariasse jutlustama, oleks ta eeldavasti suutnud selle ajaga juhtida rohkem inimesi Jeesuse juurde kui vaid selle ühe. Kuid Jumal sõitis ta plaanidesse sisse just selle ühe hinge pärast. Filippusel oleks olnud kerge kahelda selles ülesandes ning Jumala tarkuses juhtida ta ära keset oma teenistuse kõige kiiremat ning viljakamat aega. Kuid ta ei teinud seda. Filippus mõistis Jumala meelevalda ning oli piisavalt tark, et mitte kahelda Tema teedes.
KUULAMISE VÄÄRTUS
Mida see tähendab usaldada Jumalat ja käia Vaimus? Jeesus annab meile selleks täiusliku kirjelduse:
„Tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud Vaimust.” (Johannese 3:8)
See, millal ja kuhu Jumal meid juhib, ei pruugi alati tunduda loogilisena me jaoks. Kuid tõeline jünger õpib kuulama ja kuuletuma, sõltumata omaenda hetkelistest arvamistest ning plaanidest.

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“