TULE MÄE OTSAST ALLA - Carter Conlon

„Inimesed jäid kogudustelki ja nurisesid Moosese ja Aaroni vastu, süüdistades ühtlasi ka üksteist, öeldes: „See on sinu viga!“ Katk oli juba laastamas maad ja paljud hukkusid selle tagajärjel. Siis haaras Aaron Jumala altarilt leegi ja läks sellega rahva sekka. Seistes seal, nii elavate kui surnute vahel, sai ka katkule piir pandud.“  (vt 4 Moosese 17:6-13).
See piiblilõik kätkeb endast ütlemata võimast ja olulist kujundit sellest, milline ka kaasaja kogudus  paljuski on - millised meie oleme – püüdes püsida igavesti „koguduse koosolekutel“ ja omades vankumatut mõtteviisi sellest, et me endi vajadused on nii suured ja kõik paganad, need „päästmatud“, on ütlemata halvad.
EGOTSENTRILISED KRISTLASED
Egotsentriline kogudus püsib oma nelja seina vahel, omamata vähimatki aega, energiat või tahtmist minna välja, kuna neil jagub endalgi piisavalt lahinguid ja probleeme. Religioossed rituaalid lämmatavad iga väiksemagi kui algatuse teha midagi uut ja kogudus on suremas. Banaalsus on asendanud kogu innukuse. Ratsionalism on lämmatanud ilmutuse. Valitseb küll religioosne hierarhia, kuid puuduvad tõelised kangelased.
Jüngrid olid Muutumise Mäel, seistes Jeesuse ligiolus. Jumala au ümbritses neid keset hingematvat prohvetlikku ilmutust. Peetrus kuulutas võidukalt midagi, millest kahjuks on saanud sadade tuhandete kaasaja usklike lööklause ja hümn: „Meil on siin hea olla, mistõttu ehitagem kolm telki ja jäägemgi siia.“
OLE JUMALA KANGELANE
Inimesed tahtsid jääda kogudusetelki ja Peetrus tahtis jääda Muutumise Mäele. Samas, selle mäe jalamil on piinatud, seotud ja lootusetu mees, kes on hüljatud kõigi poolt ja kes nii väga vajaks üht kangelast, kes tuleks sealt mäe otsast alla ja tooks talle pääste ning vabanemise.

Claude Houd on Eglise Nouvelle Vie (Uue Elu Koguduse) juhtivpastor Montrealis, Kanadas. Pidev kõneleja World Challenge’i poolt korraldatavatel pastorite ja juhtide konverentsidel. Uue Elu Kogudus on kasvanud tema juhtimise all käputäiest inimestest enam kui 3500 liikmeliseks, olles üks väheseid edukaid protestantlikke kogudusi Kanadas.