TA VASTAB

Meie, kes oleme tundnud Issandat väga lähedaselt, oleme aastate jooksul kogenud paljusid imesid. Oleme kogenud Tema päästet tohutute katsumuste ja kiusatuste keskel. Oleme aastakümned aastakümnete järel näinud, kuidas Jumal on olnud ustav keset kõige hullemaidki aegu. Oleme kogenud Teda kui jõuallikat; oleme saanud puudutatud Kristuse tervendava käe poolt ning leidnud tröösti ja juhatust Jumala Vaimu poolt igas eluolukorras. Oleme enam kui teadlikud paljudest Jumala kallitest tõotustest, kuna oleme näinud Teda neid täitmas läbi aastate.
PUUTUMATA NOORUS
Samas, fakt on see, et meie Jumala Sõna kuulutus ja kogemused pole puudutanud meie järeltulevat põlve. Need noored pole saanud haaratud Jumala Sõna ilust, kuna nad pole kuulnud seda puhtal kujul kuulutatavat. Pigem on neid meelitatud kirikusse lihalike tegevuste ja meelelahutusega. Ja kui nad seal juba kord on, on ainsaks evangeeliumiks, mida nad kuulevad, mingi kerge ja pühendumisele mitte kutsuv sõnum. Kuid see kerge sõnum on neid täiega alt vedanud.
Ma tean, et on üksikuid kogudusi, kes jõuavad märkimisväärselt suure hulga noorteni. Kuid laias laastus pole me järeltulev põlvkond näinud, tundnud ega kogenud Jumala imet-tegevat väge. Öelge mulle, kelle poole on neil pöörduda? Minu silmis on nende olukord võetav kokku ühe hiljutise ajalehe pealkirjaga: „MAAILM ON KAOTANUD IGASUGUSE USALDUSE“.
JUMAL KUULEB MEIE APPIHÜÜDU
Prohvet Jesaja kuulutas ette eelolevaid aegu, kus maailm saab maitsta „hädaleiba ja viletsusevett“ (Jesaja 30:20). Kuid Jesaja ennustas sedagi, et keset kõiki neid raskusi ja hädasid, tõuseb esile üks appihüüd. Ja kui Jumal seda kuuleb, on Ta tõesti armuline ja vastab (Jesaja 30:19).