VIIMSEIL PÄEVIL

Ma tean, et Piibel ütleb, et Saatan on neil viimseil päevil tulnud maa peale suures raevus (vt Ilmutuse 12:12). Küll aga ei näe ma Jumalat laskmas Saatanal ja tema vägedel lihtsalt vabalt tümitada Tema kogudust, ilma, et Püha Vaim ei ilmuks veelgi suurema väe ja ilmingutega. Piiblis on öeldud:
Inimeste kurjus läheb üha kurjemaks ja kurjemaks
Usklike seas toimub suur äralangemine
Paljude armastus Jumala vastu jaheneb
Paljude usk tehakse maatasa
Esile tõuseb mitmeid valeõpetajaid, kes petavad paljusid
Inimesed armastavad naudinguid enam kui Jumalat
Kuid teate, armsad? Ükski neist asjadest ei takista Püha Vaimu tööd. Miski ei saa vaigistada seda võiduhüüdu, mille Ta endaga kaasa toob. Miski ei saa hoida tagasi seda võrratut, tõusvat kiitushüüdu, mis on teel. Miski ei saa kustutada Tema tuld või takistada Tema vihmal langemast.
OLE VALMIS TUNNISTAMA
Tahan õhutada sind olema valmis nende jaoks, kes näiteks su töökohal tulevad ja ütlevad: „Ma tean, et oled kristlane. Olen tõeliselt häiritud kõigest maailmas toimuvast. Palun räägi mulle, mida sa usud?“ Olgu siinkohal öeldud igale väikese koguduse alandlikule pastorile ja igale nähtamatu palvegrupi juhile – Püha Vaim tahab tulle te keskele ja puudutada ning elustada teid. Usud sa seda?
Ainus, millest need 120 jüngrit seal ülemises toas pidid kinni hoidma, oli Jeesuse tõotus, et Ta tuleb. Ja Ta tuli! Väega, mille sarnast polnud nähtud kogu ajaloos! Nii ei pea meiegi tegema midagi enamat kui vaid hoidma kinni oma Issanda tõotusest, sest Ta on lubanud kõigile, kes Teda järgivad: „Ja mina sean teile kuningriigi.“ (Luuka 22:29)