SINU AEG KOOS TEMAGA

Kuningas Aasa juhtis Jumala rahva imelise võiduni etiooplaste miljonilise armee üle. Alles hiljem sai ta aru, et Jumala ligiolu oli hajutanud kõik vaenlase väed: „Ja Aasa hüüdis Issanda, oma Jumala poole ning ütles: „Issand! Ei ole peale sinu ühtegi, kes suudaks jõuetut aidata tugeva vastu! Aita meid, Issand, meie Jumal, sest me toetume sinule ja oleme tulnud sinu nimel selle hulga vastu…Siis Issand lõi etiooplasi Aasa ja Juuda ees, ja etiooplased põgenesid.“ (2 Ajaraamatu 14:10–11).
Ajal, mil Aasa juhtis oma võiduka armee tagasi Jeruusalemma, kohtas prohvet Asarja teda linna väravas järgmise sõnumiga: „Kuulge mind, Aasa…Issand on teiega, kui teie olete temaga, ja kui te otsite teda, siis te leiate tema; aga kui te tema maha jätate, siis jätab tema teid maha! Kaua aega ei olnud Iisraelil tõsist, Jumalat õpetavat preestrit ega Seadust.  Aga kui temal kitsas käes oli, siis ta pöördus Issanda, Iisraeli Jumala poole. Ja nad otsisid teda ning leidsid ta.“ (2 Ajaraamatu 15:2–4).
Siin on see saladus, kuidas kogeda ja hoida alal Jumala ligiolu oma elus. Issand tuletas Aasale väga selgelt meelde: „Aasa, ära kunagi unusta, kuidas sa oma võidu saavutasid. Olles hädas, otsisid sa mind kogu oma hingest, mistõttu pea alati meeles, et minu ligiolu oli see, mis tõi teile võidu.“
Täna hõljub Jumala ligiolu sinu salajase palvekambri üle. See juhib, väestab ja hoiab sind Jumala ligiolus, kinkides sulle juhtnööre nii oma kodu, töö kui suhete tarvis. Sa võid suhelda Jumalaga kus iganes – kasvõi kooli või tööle sõites. Sa võid lülitada välja kõik muud faktorid ja öelda: „Issand, mul on hetkel pool tundi ja ma tahan rääkida Sinuga.“ See on see su „palvekambri aeg“ Temaga.