JULGUST LEIDES

5 Moosese 11 peatükis leiame me eest iisraellased, kes olid kohe, kohe valmis ületama Jordani jõge, et minna Tõotatud Maale. Enne aga, kui Jumala rahvas sinna läks, kutsus Mooses nad kokku , kuulmaks erilist sõnumit Jumalalt. Olgu siinkohal öeldud, et see polnud enam see põlvkond, kes pidi oma sõnakuulmatuse pärast kõrbes surema. Tegu oli hoopis põlvkonnaga, kes tuli nende sõnakuulmatute järel. Ajal, mil nende isad ületasid Punase mere, olid nad alles noored – alates imikueast, kuni 20-ndate eluaastateni välja. Nüüdseks olid paljud neist üle 50-aastased ning nende endi lapsed moodustasid juba kolmanda põlvkonna.
KUULAKE MIND
Mooses alustas oma õhutuskõnet sellele „keskmisele põlvkonnale“ järgmiste sõnadega:
„Ja teadke nüüd, sest see ei käi teie laste kohta, kes ei ole teadlikud ja kes ei ole näinud Issanda, teie Jumala karistust, tema suurust, tema vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart.” (5 Moosese 11:2)
Mooses ütles seda väga selgelt: „Sõnum, mida teile kohe, kohe jagan, pole suunatud teie lastele. See pole mõeldud ka neile, kes pole näinud neid imesid, mida teie olete. See pole neile, kes pole kogenud Jumala korralekutsumist. Ja see pole ka neile, keda pole veel proovile pandud; kes pole kogenud Jumala võimsust keset oma katsumusi.“
KONKREETNE MANDAAT
Jumal ütles sellele keskmisele põlvkonnale nii mitmete sõnadega: „Siin on teie kui minu sulaste, täisajaga kutsumine. Peate alati olema vankumatud ja mitte kunagi kõikuma oma usalduses minu vastu. Vaid nii näevad te lapsed minu võimast käsivart tegutsemas te eludes. Nad leiavad julgustust rahust, mida omate keset kõiki oma katsumusi.“